Skanska i Norge med resultatmargin på 6,1 %


Skanska i Norge med resultatmargin på 6,1 %

Skanskas samlede virksomhet i Norge hadde klar resultatfremgang også i 2006. Resultat før skatt ble på 598 millioner kroner, en oppgang fra 521 millioner i 2005. Resultatmarginen økte fra 5,4 % i 2005 til 6,1 % i 2006, det beste i selskapets historie. Resultatet fordeler seg med 459 millioner kroner for entreprenøren Skanska Norge og 139 millioner kroner for Skanska Bolig. Omsetningen for entreprenør- og boligvirksomheten til sammen endte på 9,9 milliarder kroner, en økning på 3 % fra 2005.

Virksomhet
Omsetning
mill. kr.Driftsresultat
mill. kr.Resultat før skatt
mill. kr.
200620052006200520062005
Skanska Norge*92459061387364459402
Skanska Bolig13671159142117139117
Eliminering/annet-738-625 2 2
Totalt98739595529483598521

* Skanska Norge AS med datterselskaper

Rekordresultater for Skanska Norge AS
- Vi har lagt bak oss et meget godt år med solide resultater, og jeg er spesielt fornøyd med at omtrent alle enheter i selskapet har levert gode resultater, sier Geir M. Aarstad, administrerende direktør i Skanska Norge AS. – I et opphetet marked har selskapet valgt å fokusere på kostnadsreduksjon, kvalitet og økt lønnsomhet. Omsetningen i 2006 endte derfor på 9,2 milliarder, som er en økning på 2 % fra året før. Vi begynner å se resultater av vårt Smart20-arbeid, som er vår strategi for å kutte byggekostnader. Det at vi i 2006 kan vise til en resultatmargin før skatt på 5 % for entreprenørvirksomheten kommer både som en følge av at vi begynner å se effekten av dette langsiktige arbeidet, samt at vi har klart å levere flere prosjekter med færre feil enn tidligere, fremhever Aarstad.

Skanska Bolig AS øker på alle fronter
- Skanska Bolig AS har i løpet av 2006 tatt viktige skritt mot økt lønnsomhet og en styrket markedsandel i Norge, sier administrerende direktør i Skanska Bolig AS, Pål Tronstad. – Av over 1000 solgte boliger er 937 igangsatt, noe som tilsvarer en økning på rundt 25 % fra året før. Parallelt med vår omsetningsvekst, har resultatmarginen økt til 10,4 % og avkastningen på sysselsatt kapital passerer for første gang 21 %. For en langsiktig investeringsvirksomhet som Skanska Bolig AS, er dette tall hele organisasjonen kan være stolte av, poengterer Tronstad.

Ordrereserver og utsikter for Skanska i Norge
Skanska Bolig AS har de senere år investert i flere nye tomteområder og har nå en portefølje på over 5500 boligenheter fordelt utover sentrale områder i Norge. Sammen med et allerede stort antall pågående prosjekter vil aktiviteten øke vesentlig i 2007, spesielt i Bergen, Oslo og Akershus. Entreprenøren Skanska Norge AS har ved inngangen til 2007 en ordrereserve på 8,9 milliarder kroner, mot 7,4 milliarder kroner på samme tid i fjor. Den vesentlige økningen er innen anleggsvirksomheten. Utsiktene fremover tyder på at det høye markedsvolumet vil holde seg stabilt for byggvirksomheten mens det forventes en videre økning for anleggsvirksomheten i 2007.

For mer informasjon, kontakt:

Skanska Bolig AS:
Administrerende direktør Pål Tronstad, 92 25 11 15
Økonomidirektør Frode Kjeldsen, 93 44 47 01
Markedsdirektør Marianne Mæhlum 93 25 25 93

Skanska Norge AS:
Administrerende direktør Geir M. Aarstad, 93 43 88 03
Økonomidirektør Aage Bjørn Haug, 92 85 13 88
Kommunikasjonssjef Geir Linge, 92 25 11 25

Høyoppløslige bilder av Geir M. Aarstad og Pål Tronstad finner du på www.skanska.no/bilder

Skanska i Norge
Skanska i Norge består av mange selskaper og virksomheter. De største selskapene er entreprenøren Skanska Norge AS og boligutvikleren Skanska Bolig AS.

Både Skanska Norge og Skanska Bolig er en del av det internasjonale Skanska-konsernet som er notert på Stockholm børs. Skanska er et av verdens ledende entreprenørkonsern med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekter i offentlig-privat samarbeid. Konsernet har i dag 54 000 ansatte i utvalgte hjemmemarkeder i Europa, USA og Latinamerika. For informasjon om resultatet til Skanska AB, se www.skanska.com/news

------------------------------------------------------------
Informasjonen er sendt gjennom Observer http://www.waymaker.no