Skanska kjøper eiendom på Ensjø

Skanska kjøper eiendom for boligutvikling på Ensjø i Oslo. Boligutviklingen på Eiendommen vil omfatte ca 700 boliger

Skanska Bolig har inngått en avtale med Ferd Eiendom AS om å utvikle eiendommen i et felles utbyggningsselskap, hvor Skanska Bolig vil eie 50% og Ferd Eiendom AS vil eie 50%.

Eiendommen ligger på Ensjø i Oslo som blir en av Oslos største boligutviklingsområder de neste 8-10 årene med ca 6-7000 boliger. Området ligger sentrumsnært med god kommunikasjon, både med T-bane og buss. Samtidig som det bare er ca 20 min gange til sentrum.

Skanska eier allerede Eiendommer på Ensjø hvor det kan bygges ca. 500 leiligheter.

Gjennom en utbygningsavtale mellom grunneierne og Oslo Kommune vil hele området bli omdannet til et svært attraktivt boligområde. Utbyggingen på Ensjø er gjennom avtalen med Oslo kommune sikret at det vil bli bygget store parkområder, barnehager, skoler og fotgjengervennlige gateområder. Som en del av dette vil blant annet Hovinbekken bli renset og ledet i et nytt bekkeløp langs en av hovedgatene, som vil ende i en dam, anlagt i en av de sentrale parkene.

Eiendommen blir kalt ”Tidemannseiendommen” og er et av de beste områdene i hele den nye Ensjøbyen, den ligger høy og solrikt, uten gjennomgangstrafikk og grenser inn til allerede etablerte boligområder og en grønn turvei som går igjennom området.

- Eiendommen som blir uten gjennomgående trafikk vil bli utbygget med leieligheter som har fra 2 til 5 rom, og vil pga sin solrike beliggenhet og nærhet til grønne lunger, skoler og barnehager, være et svært attraktivt boligområde for alle, men vil med sine barnevennlige kvaliteter være spesielt godt egnet for barnefamilier. I tillegg ser vi det som en spennende ny mulighet å utvikle eiendommen sammen med Ferd Eiendom, som er en del av det solide Ferd konsernet. Dette er en type samarbeid om utvikling av eiendommer vi vil se mer av i framtiden, sier administrerende direktør i Skanska Bolig, Sverre Molvik.