Skanska tildelt milliardkontrakt for

Skanska tildelt milliardkontrakt for Skanska Norge AS er i dag tildelt en kontrakt til en verdi av om lag 1 milliard kroner i forbindelse med utbyggingen av Ormen Lange. Det er Hydro som er oppdragsgiver. Kontrakten innbefatter bygg- og anleggsarbeider i forbindelse med opparbeidelse av tomten for landterminalen på Nyhamna i Aukra kommune. Selve arbeidet omfatter tomteopparbeidelse, sjøvannstunneller, landfall for rørledninger, fjellagre for kondensat, konstruksjonskai, veier og plasser, lagringsområder, renseanlegg for avløp, nødvendige hjelpeanlegg og installasjoner for anleggsperioden, samt bygging av boligrigg, kantine og kontorer. Kontrakten inkluderer også en opsjon for betongleveranse. - At vi har fått oppdraget med de første bygg- og anleggsarbeidene i forbindelse med Ormen Lange-utbygginen, viser at Skanska er et selskap med kompetanse og kapasitet til å gjennomføre store prosjekter. For oss er Hydro en viktig og krevende kunde som er med på å utvikle oss som bedrift. Hydros sterke fokus på HMS i prosjektet er også med på å inspirere oss til å bli en bedre entreprenør, sier administrerende direktør Petter Eiken i en kommentar. - Ormen Lange utbyggingen vil kreve mye av prosjektteamet som skal gjennomføre jobben, sier direktør for virksomhetsområder, Ola By. Det er kort byggetid og mange jobber som skal koordineres. Om et år fra i dag skal 85% av jobben være ferdig utført, legger By til. Fakta om prosjektet Ormen Lange er det største gassfeltet under utbygging på norsk kontinentalsokkel. Feltet ligger 100 km utenfor Mørekysten på en havdybde fra 800 til 1.100 meter. Planlagt gasseksport til England utgjør om lag 20 prosent av Norges gasseksport og 20 prosent av Storbritannias gassbehov. Den ubehandlede brønnstrømmen fra Ormen Lange skal ilandføres til Nyhamna i Midt-Norge i to 120 km lange, 30" rørledninger. Her vil den bli prosessert, før den ferdige gassen blir eksportert i en nær 1200 kilometer lang rørledning til Easington i Storbritannia. Hydro er operatør for Ormen Lange i utbyggingsfasen som omfatter feltutbyggingen, gassprosesseringsanlegget, så vel som eksportrørledningsprosjektet. Shell er operatør for Ormen Lange feltet og landanlegget i produksjonsfasen, mens Gassco er operatør for eksportrørledningen i driftsfasen. Kontraktstildelingen er betinget av at regjeringen godkjenner Plan for utbygging og drift (PUD) og Plan for anlegg og drift (PAD). Produksjonsstart på Ormen Lange-feltet skal etter planen finne sted i oktober 2007. Partnere i Ormen Lange er Hydro (18,0728 %, operatør for utbyggingsfasen), Shell (17,0375%, operatør for driftsfasen), Petoro (36,4750 %), Statoil (10,8441%), BP (10,3420 %) og ExxonMobil (7,2286 % ). For mer informasjon kontakt direktør for virksomhetsområder Ola By, mobiltelefon 92 85 15 20, eller kommunikasjonsdirektør Pia Farstad på mobiltelefon 92 25 11 11. Mer informasjon finner du også på www.ormenlange.com og www.hydro.com ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/19/20040319BIT20520/bild.html Bilde

Dokumenter og linker