To store veikontrakter til Skanska

Skanska har fått oppdraget med å bygge parsell 1 av motorvegen E18 Bommestad – Langåker, mellom Sandefjord og Larvik. Kontrakten har en verdi på 455 millioner kroner, og går inn i ordreinngangen for fjerde kvartal 2006.

Kontrakten innbefatter 6,5 km fire felts komplett motorveg, seks bruer og en mindre fjelltunnel, samt 2.7 km tilstøtende veier av ulik klasse.

Kunden er Statens Vegvesen Region Sør. Kontrakten ble signert 21. desember og anleggsarbeidet startes omgående. Prosjektet er planlagt overlevert i juli 2009.

Skanska fikk for kort tid siden også oppdraget med å bygge parsell 2 av motorvegen E18 Bommestad–Langåker. Denne kontrakten har en verdi på 225 millioner kroner, og innbefatter 1,6 km firefelts motorveg, tre bruer og 1,4 km tilstøtende veier.

- Vi er svært glade for at Statens Vegvesen velger Skanska som entreprenør til disse oppdragene. Dette er en type oppdrag som passer godt til vår kjernekompetanse og kapasitet, sier administrerende direktør i Skanska Norge, Geir Magne Aarstad