Anthon B Nilsen kjøper Lahaugmoen - en ny epoke begynner

Pressemelding Oslo 24. mai 2005 Anthon B Nilsen kjøper Lahaugmoen - en ny epoke begynner Skifte Eiendom har inngått avtale med Anthon B Nilsen Eiendom AS om salg av historiske Lahaugmoen leir i Skedsmo kommune. Salgssummen er 82 mill. kroner. - Lahaugmoen leir er en flott eiendom med stor betydning for regionen. Vi ser frem til å ta fatt på de spennende utviklingsmulighetene leiren har gjennom god dialog med blant annet Skedsmo kommune, sier administrerende direktør i Anthon B Nilsen konsernet, Peder Chr. Løvenskiold. Etter en lang og grundig prosess i tett dialog med Skedsmo kommune, har Skifte Eiendom i dag inngått avtale om salg av Lahaugmoen leir til Anthon B Nilsen Eiendom AS. - Vi oppnådde en god pris for eiendommen og er overbevist om at den nye eierens utvikling av Lahaugmoen inn i en ny epoke blir positiv for lokalmiljøet og regionen, sier direktør Roger Jenssen i Skifte Eiendom. Anthon B Nilsen Eiendom, er svært fornøyd med kjøpet av Lahaugmoen leir. – Vi ser betydelig potensial i eiendommen innenfor rammen av leirens historiske og regionale betydning. Lahaugmoen er med sin unike beliggenhet spesielt velegnet både for utvikling av Offentlig-Privat Samarbeidsprosjekter og for det private og lokale næringsliv. Vi ser derfor frem til å videreføre den gode dialogen og det tette samarbeidet Skifte Eiendom har hatt med Skedsmo kommune, andre offentlige etater, naboer og lokale interessenter når vi skal utvikle eiendommen, sier administrerende direktør i Anthon B Nilsen Eiendom, Knut Halvor Hansen. Lahaugmoen leir ble nedlagt som militært område i 1992. Hele leiren er på 287,5 daa og de 40 bygningene utgjør en samlet bygningsmasse på 31.873 kvadratmeter som er variert og har gode flerbruksmuligheter. Eiendommen ligger flott til på et høydedrag med synsrand mot Skedsmokorset og Lørenskog, og ligger sentralt til med korte avstander til Oslo, Lillestrøm og Gardermoen. Deler av leiren er i dag utleid til ulike aktører innen konseptet sikkerhet, beredskap og redning. Det er avklart at disse kontraktene og den tette dialogen med kommunen videreføres etter at ny eier overtar fra 1. juli 2005. Lahaugmoen er også et viktig utgangspunkt for turgåere i den omkringliggende Skjettenmarka, og Lahaugmoen skal fortsatt være åpen og tilgjengelig for allmennheten. Overdragelsen er betinget av konsesjon. Som en følge av omleggingen av det norske Forsvaret skal om lag 3 millioner kvadratmeter forsvarseiendom avhendes. Skifte Eiendom, som er en enhet i Forsvarsbygg, er ansvarlig for avhendingen av disse eiendommene. Til nå er 1 million kvadratmeter solgt. Anthon B Nilsen AS er et norsk konsern eiet av Reidar og Gunnar Holsts Legat (50 %) (humanitær stiftelse) og brødrene Nicolai og Peder Chr. Løvenskiold (50 %). Konsernet har tre forretningsområder: Eiendom, utdanning og resirkulering. Anthon B Nilsen-konsernet forventer inneværende år en omsetning på NOK 800 mill., og konsernet er i år inne i en betydelig vekstfase. Spørsmål rettes til: John Langrind, tlf. 909 14 280 Prosjektleder Skifte Eiendom Knut Halvor Hansen, tlf. 915 93 195 Adm. dir. Anthon B. Nilsen Eiendom, Postboks 405 Sentrum Grev Wedels plass 5 0103 OsloTelefon 815 20 720 Telefaks (+47) 23 09 32 64post@skifte.no www.skifte.no ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/ImageArchive/Image.aspx?image_id=4023&lang=NO Inngangspartiet til den tidligere befalsmessa på Lahaugmoen. Foto: Matti Berntiz/C360

Om oss

Hva gjør Skifte Eiendom?Forsvaret skal moderniseres og utgiftene til eiendomsforvaltning reduseres. Skifte Eiendom er et forretningsområde i Forsvarsbygg og avhender militære eiendommer i samsvar med Stortingets mål og retningslinjer. Ansvaret omfatter miljøopprydding, tilrettelegging for ny sivil bruk og hele prosessen fram til nye eiere overtar. Skifte Eiendom samarbeider med lokale interesser i dette arbeidet. Virksomheten sikrer inntekter til moderniseringen av Forsvaret.

Multimedia

Multimedia