Pressemelding: Østre Bolærne til salgs

Pressemelding: Østre Bolærne til salgs Oslo 9. mars 2004 Skifte Eiendom legger nå Østre Bolærne i Nøtterøy kommune ut for salg. Hele øya med bygningsmassen til det tidligere kystfortet er nå ryddet og klargjort for nye eiere. Øya, på 590 dekar, ligger idyllisk til i et av Oslofjordens mest populære båtutfartsområder. - Vi tar sikte på at ny eier kan overta i løpet av våren, sier prosjektleder Trond Nordby i Skifte Eiendom. Med dette salget blir Østre Bolærne mer tilgjengelig for allmennheten enn det som har vært tilfelle når Forsvaret har hatt sin aktivitet der. - Det er en forutsetning for salget at øya ikke blir lukket for allmennheten. Vi kommer ikke til å selge til privatpersoner som ønsker dette som landsted. Vi i Skifte Eiendom er opptatt av positivt etterbruk og vil derfor forsøke å finne kjøpere som kan benytte øya til undervisningsformål, kurs- og konferansested, behandlingssted eller lignende, sier Nordby som forteller at han har vært i kontakt med flere interessenter allerede. I prosessen med klargjøring for salg har Skifte Eiendom hatt et tett samarbeid med Nøtterøy kommune som også ser svært positivt på at øya kan bli mer tilgjengelig for friluftslivsinteressene. Bygningsmassen på øya er fra fire perioder. Opprinnelig sivile bygninger fra perioden før 1916, bygninger fra etableringen av fortet fra 1920-tallet, tysk bygningsmasse fra 2. verdenskrig og nytt administrasjons- og forlegningsområde fra 1990-1992. De nye bygningene består av mannskapsforlegninger på 2882 m2, et moderne storkjøkken med spisesal på 1382 m2, kantine på 464 m2 og gymsal på 1047 m2. Det er gjennomført en kartlegging av biologisk mangfold som har resultert i at det er to mindre områder på øya det er særlig interessant å ivareta uberørt. I tillegg er det gjort et betydelig arbeid for å rydde opp etter Forsvarets aktiviteter. Blant annet er det fjernet 6 km piggtråd, 83 tonn med metall og gjennomført generell sikring av Forsvarets tidligere anlegg og virksomhet slik at øya nå framstår som ryddet og i orden til ny sivil etterbruk. Et historisk tilbakeblikk viser at de tre Bolærne-øyene har hatt fastboende siden 1500-tallet. Flere steinbrudd ble etablert på øyene med blant annet leveranser til slottet i Oslo. I 1916 ble Bolærne ekspropriert fra grevskapet Jarlsberg og har siden vært i Forsvarets eie. Under andre verdenskrig ble fortet brukt av tyskerne og bygningsmessig opprustet. Fra 1945 til 2001 har Østre Bolærne vært en del av kystbefestningen. Skifte Eiendom, som står for avhending og salg av alle forsvarseiendommer, er et prosjekt i Forsvarsbygg. Salgene av Forsvarets eiendommer kommer som en konsekvens av moderniseringen av Forsvaret. Skifte Eiendom skal være med og legge grunnlaget for nytt liv i fraflyttede bygg og eiendommer over hele landet. Spekteret i porteføljen er stort, fra enkeltstående bygg til store leire. For mer informasjon om salget av Østre Bolærne kontakt: Prosjektleder Trond Nordby, 93 40 55 76 eller trond.nordby@skifte.no Mer informasjon se www.skifte.no ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/09/20040309BIT20520/wkr0006.pdf Pressemelding i pdf format

Om oss

Hva gjør Skifte Eiendom?Forsvaret skal moderniseres og utgiftene til eiendomsforvaltning reduseres. Skifte Eiendom er et forretningsområde i Forsvarsbygg og avhender militære eiendommer i samsvar med Stortingets mål og retningslinjer. Ansvaret omfatter miljøopprydding, tilrettelegging for ny sivil bruk og hele prosessen fram til nye eiere overtar. Skifte Eiendom samarbeider med lokale interesser i dette arbeidet. Virksomheten sikrer inntekter til moderniseringen av Forsvaret.

Dokumenter og linker