Skype tester programvare for mobiltelefoner i massemarkedet

Skype tester programvare for mobiltelefoner i massemarkedet


LUXEMBOURG, 25. april 2008 – Etter nylig å ha gjennomført tiltak for å muliggjøre Skype™ samtaler med en rekke nye mobile og trådløse innretninger, tar Skype nå enda et betydelig steg ved å fortsette å integrere sin programvare for internettbasert kommunikasjon med mobiltelefoner. Selskapet slapp i dag en betaversjon av Skype for your mobile, en “tynn“ mobilklient som fungerer på om lag 50 av de mest populære Java-kompatible mobiltelefonene fra Motorola, Nokia, Samsung og Sony Ericsson.

Det komplette utvalget av egenskaper hos betaversjonen av Skype for your mobile inkluderer et velkjent og brukervennlig grensesnitt, funksjoner for chat og gruppechat, indikator for tilstedeværelse (viser deg når dine kontakter er online), og mulighet for å foreta Skype-to-Skype og SkypeOut™ anrop. Som en valgfri tilleggstjeneste kan alle brukere dessuten motta samtaler, fra andre Skypebrukere og via SkypeIn™.*

"Selv om bruk av mobiltelefon for å foreta anrop med Skype fortsatt er i en tidlig fase, så har vi allerede gjort store fremskritt på dette området," sier Gareth O'Loughlin, direktør med ansvar for mobil- og hardwareinnretninger. "Vi har blant annet etablert et svært godt samarbeid med mobiloperatøren 3, som har resultert i at Skype nå kan oppleves mobilt i åtte ulike markeder, gjennom bruk av 3 Skypephone og en rekke andre pakker og telefoner. Skype for your mobile vil ytterligere utvide de tilgjengelige mulighetene.”

"Det er viktig for oss å benytte denne perioden,“ fortsetter O’Loughlin, ”hvor Skype for your mobile fortsatt er i betaversjon, til å lytte til tilbakemeldinger fra våre brukere, enten gjennom spørreundersøkelser eller ulike brukerfora. Vi trenger å få høre om hva som begeistrer dem, og om hvor det fortsatt må gjøres forbedringer. Men med dette produktet understreker vi vårt engasjement for innovasjon så vel som vårt ønske om å gjøre Skype til noe som mobilbrukere i dagens massemarked kan ha med seg i lomma."

Skype for your mobile er tilgjengelig over hele verden i en begrenset utgave. Denne inkluderer kontakter, tilstedeværelsesindikator, chat, gruppechat, kontoinnstillinger, og mulighet til å motta Skype og SkypeIn anrop.* Den komplette utgaven, som inkluderer Skype-to-Skype og SkypeOut anrop fra mobiltelefoner, er til å begynne med tilgjengelig i åtte markeder: Brasil (Rio de Janeiro), Danmark, Estland, Finland, Hong Kong, Polen, Sverige, og Storbritannia.

Lanseringen av betaversjonen av Skype for your mobile markerer starten på en testperiode som vil hjelpe Skype å måle responsen fra teknologisk avanserte brukere. Deres tilbakemeldinger vil legge et viktig grunnlag for modifikasjoner i produkttilbudet. Denne fasen er ventet å strekke seg over flere måneder, hvorpå en alminnelig versjon av applikasjonen vil bli gjort tilgjengelig for millioner av mobiltelefonbrukere verden over.

Betaversjonen av Skype for your mobile kan skaffes på to måter: enten gjennom direkte, over-the-air nedlasting til kompatible mobiltelefoner, eller ved først å laste ned til en datamaskin for deretter å overføre programmet til mobilen. Bruksanvisning for begge prosedyrene kan finnes på www.skype.com/go/mobiledownload. Denne nettadressen inneholder også en oversikt over hvilke mobiltelefoner som hittil er kompatible, samt en liste over i hvilke markeder den komplette utgaven av Skype for your mobile er tilgjengelig. Ytterligere mobiltelefontyper og markeder vil bli lagt til etter hvert.

* Skype vil ikke belaste deg for samtaler og chatting med venner via Skype. Skype belaster sine ordinære, lave SkypeOut-priser på dine anrop til venner som ikke er på Skype eller når du mottar anrop på din mobiltelefon fra andre Skypebrukere via SkypeIn. Når du foretar samtaler via Skype-to-Skype eller SkypeOut fra din mobiltelefon, så benytter du deg samtidig av det mobile stemme- og datanettverket hvor din mobiloperatør vil belaste deg i henhold til databruk og lokale ringepriser per minutt. Vi anbefaler sterkt at du benytter deg av en abonnementsordning som tillater nedlasting av ubegrensede mengder data for bruk med Skype for your mobile. Det mobile datanettverket benyttes ved innlogging på Skype, til å laste ned dine kontakter, oppdatere tilstedeværelsesindikatorene, og for å sende og motta chatmeldinger – så, desto lenger du er pålogget, desto flere Skypekontakter du har, eller desto lenger du chatter med en annen Skypebruker, desto mer data vil du bruke av din tillatte nedlastingsmengde. For å muliggjøre en applikasjon i lettvektsformat så vil Skype for your mobile benytte seg av den ordinære mobile stemmenettverksforbindelsen i de første og siste etappene av anrop med Skype, SkypeOut og SkypeIn – og internett for de resterende etappene.

Brukere i ”3” områder kan allerede nå foreta kostnadsfrie end-to-end Skype anrop og chatsamtaler ved å benytte sin 3Skypephone, og end-to-end Skype anrop uten ekstra kostnader med alle kompatible mobiltelefoner som leveres med bindingstid fra en 3 mobiltelefonoperatør, som en del av abonnementet. Mer informasjon kan finnes på nettadressen www.3skypephone.com.


For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Tor Ole Steinsland, 20/20 Communications AS
tos@2020.no
+47 414 43 612


Om Skype
Hver dag bruker millioner av mennesker programvare fra Skype for å kommunisere med andre mennesker gjennom gratis stemme- og videosamtaler, og chatting (instant messaging). 309 millioner av Skypes registrerte brukere har brukt mer enn 100 milliarder minutter på Skype-til-Skype samtaler. For å spare penger bruker mange også SkypeOutTM eller et av Skypes globale abonnementer når de skal ringe til fasttelefoner eller mobiltelefoner hjemme eller utenlands. Siden tjenesten ikke lenger er knyttet til bruk av datamaskin kan man nå også foreta Skypesamtaler på en rekke forskjellige trådløse telefoner, mobile apparater og andre programvarer som er godkjent av Skype. Ved hjelp av SkypeFind har vi gjort det enkelt for Skypebrukere å anbefale sine lokale favorittvirksomheter til alle andre Skypebrukere. Selv om du allerede har bred erfaring med bruk av Skype så er det alltids noe mer du kan oppdage: hundrevis av tredjepartsutviklere har produsert programvarer som forbedrer Skypes funksjonalitet. Alt dette gjør Skype til et ledende selskap for global internettkommunikasjon.

Skype eies av eBay (NASDAQ: EBAY). På www.skype.com kan du finne mer informasjon, samt laste ned programvare fra Skype til din PC.

####

Internettilgang med bredbåndshastighet er en forutsetning for bruk av Skype og alle Skypesertifiserte apparater og tilbehør. Skype er ikke en fullverdig erstatning for din ordinære telefon og kan ikke bli brukt til nødanrop. Skype, SkypeIn, SkypeOut, Skype Me, Skype Certified, Skypecasts, dets logoer, og “S” symbolet, er registrerte varemerker og eies av Skype Limited.