• news.cision.com/
  • SodaStream/
  • Ta en kortere dusj, skift pakning og unngå plastflasker: Slik reduserer du vannforbruket ditt

Ta en kortere dusj, skift pakning og unngå plastflasker: Slik reduserer du vannforbruket ditt

Report this content

Ferske tall fra SodaStream viser at et stort flertall synes de har en holdbar livsstil. Til tross for dette konsumerer annenhver nordmann vann på flaske, og bare én av ti nøler på grunn av vannmengden som kreves for å produsere en plastflaske. Faktum er at produksjonen av en plastflaske krever minst like mye vann som flasken senere fylles opp med.[1] Vannforbruket vårt er et viktig bærekraftighetsspørsmål, og SodaStream gir derfor tips om hvordan du enkelt kan redusere vannforbruket. 
[1] https://www.watercalculator.org/save-water/recycle-plastic/

Vann er en av verdens viktigste ressurser, og forbruket av det blir derfor et viktig bærekraftspørsmål. Bare i Norge forbrukes gjennomsnittlig 178 liter vann per person per døgn.[1] SodaStream har derfor spurt nordmenn i en undersøkelse om deres innstilling til vann og bærekraft. Resultatet viser at 53 prosent kjøper kullsyreholdig vann på flaske. Dessuten oppgir én av ti at de gjør det hver uke. Mange nøler likevel, men bare 17 prosent gjør det ettersom plastflasker er dårlig for miljøet, og så få som ni prosent ettersom produksjonen av en plastflaske krever mye vann.

Samtidig viser resultatet at drøyt seks av ti synes de har en bærekraftig og miljøvennlig livsstil. Likevel mener 48 prosent av dem som anser seg selv å leve bærekraftig, at de kan gjøre mer.

– Det er gledelig at mange synes de har en bærekraftig livsstil, men også at mange synes de kan gjøre mer. Det viser at det finnes en vilje til å bidra til en bedre og mer bærekraftig fremtid. På SodaStream tror vi at dersom alle gjør små endringer, kan vi sammen oppnå store og viktige resultater. Om vi alle for eksempel gjør en så enkel sak som å skru av vannet når vi pusser tennene, kan vi spare store mengder vann, sier Mats Ajpe, Marketing Director på SodaStream Nordics.

SodaStream deler tips om hvor enkelt det er å redusere vannforbruket og på denne måten leve litt mer bærekraftig.

Skru av kranen ved tannpuss
Hvis du lar vannet renne mens du pusser tennene, går det med ca. 19 liter, skru derfor av kranen ved tannpuss.[2] Hvis vi tar utgangspunkt i to tannpuss per dag i ca. to minutter, er det altså mulig å spare så mye som 38 liter vann per person/dag eller så mye 13 870 liter per person/år.


Ikke vask opp under rennende vann
Unngå å la kranen stå på mens du vasker opp. Du kan redusere vannforbruket hvis du i stedet fyller opp vasken med vann og vasker opp i den.

Skift ut pakninger
Hvis en kran eller toalettet står og drypper for eksempel, kan dette føre til mye unødvendig vannsøl. Dette kan enkelt unngås ved å skifte ut pakninger.

Dusj på kortere tid
En dusj på tre minutter tilsvarer 36 liter vann, mens en dusj på ti minutter tilsvarer 120 liter.[3] Det er altså mulig å spare mye vann ved å ta en kortere dusj. Et annet tips for å redusere vannforbruket er å skru av dusjen når du såper deg inn.


Unngå å kjøpe vann på plastflaske
Produksjonen av en plastflaske krever like mye vann som flasken senere fylles opp med. Ved å unngå å kjøpe vann på flaske, er det altså mulig å begrense vannforbruket. Sats heller på en gjenbrukbar flaske som er enkel å bære. Et annet tips er at du kan lage eget boblevann hjemme ved hjelp av en kullsyremaskin.


Fyll opp oppvaskmaskinen og vaskemaskinen
Det går med ca. 20 liter til en oppvask i oppvaskmaskinen og opptil 30 liter vann per kilo klesvask i vaskemaskinen.[4] Vær derfor nøye med å fylle opp oppvask- og vaskemaskinen før du setter dem i gang.

Mer informasjon:
Peter Larsson, pressekontakt
Tlf.: +46 (0)736 64 04 48
E-post:
peter@agency.se

Om undersøkelsen:
Undersøkelsen utføres av opinions- og markedsundersøkelsesselskapet YouGov. I perioden 17.–22. mars, 2021 ble det utført totalt 1007 intervjuer via Internett med menn og kvinner 18 år og eldre, i Norge.


Om SodaStream:
SodaStream®, som er verdens ledende produsent og distributør av kullsyremaskiner, finnes i 46 land og er tilgjengelig i mer enn 80 000 butikker på fem kontinenter. SodaStream gjør det mulig for forbrukerne å enkelt forvandle vanlig springvann til kullsyreholdig og smakssatt vann i løpet av noen sekunder. Ved å gjøre vanlig springvann morsommere og mer spennende, bidrar SodaStream til at forbrukere drikker mer vann. SodaStreams kullsyremaskiner tilbyr et innovativt alternativ til forbrukere som vil slutte å kjøpe brus eller kullsyreholdig vann på flaske. SodaStream fremmer menneskers helse og velvære, beskytter miljøet, er kostnadseffektiv, tilpasningsdyktig og morsom å bruke. For å lese mer om hvordan SodaStream gjør vann mer spennende kan du følge SodaStream på Facebook, Instagram og YouTube. Besøk gjerne: www.sodastream.no


Bilaga

Kjøper du flaskevann med kullsyre i butikken?

Total
Ja, hver uke 8 %
Ja, hver måned 12 %
Ja, noen ganger i året 33 %
Nei, aldri 34 %
Nei, jeg lager eget vann med kullsyre hjemme 10 %
Vet ikke 2 %

Hva av følgende, hvis noe i det hele tatt, får deg til å nøle med å kjøpe flaskevann med kullsyre?

Total
Prisen er for høy 38 %
Jeg synes at kranvann smaker bedre 27 %
Jeg liker ikke smaken av flaskevann med kullsyre 21 %
Plastflasker er dårlig for miljøet 17 %
Transporten av plastflasker er dårlig for miljøet 11 %
Det er slitsomt å bære det hjem fra butikken 11 %
Produksjonen av en plastflaske krever en stor mengde vann 9 %
Jeg er urolig for skadelige kjemikalier 6 %
Jeg nøler ikke 15 %
Vet ikke 8 %

Synes du at du har en bærekraftig og miljøvennlig livsstil?

Total
Ja, absolutt 15%
Ja, men jeg kan gjøre mer 48%
Nei, men jeg ville gjerne gjøre mer 18%
Nei, men jeg bryr meg ikke om det 9%
Vet ikke 9%