INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008

(Lysaker 7. mai 2008) Aksjonærene i Software Innovation ASA innkalles med dette til ordinær generalforsamling 22. mai 2008 kl 15.00 i Selskapets lokaler i Philip Pedersens vei 1, 1366 Lysaker, Norge.

(Lysaker 7. mai 2008) Aksjonærene i Software Innovation ASA innkalles med dette til ordinær generalforsamling 22. mai 2008 kl 15.00 i Selskapets lokaler i Philip Pedersens vei 1, 1366 Lysaker, Norge. Aksjonærer som ønsker å delta på generalforsamlingen bes melde fra til Bjørg F. Marcussen på e-post (bjorg.marcussen@software-innovation.no) eller faks +47 23 89 90 20 innen 21.mai 2008 kl. 16.00.

Fullstendig innkalling med påmeldingsblankett/fullmakt er vedlagt og sendt alle aksjeeiere med kjent adresse.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

Om Software Innovation:Software Innovation er med sine om lag 400 ansatte, er et av Skandinavias fremste IT-miljøer. Vi er Skandinavias ledende selskap i å hjelpe virksomheter med å styre, håndtere og dele informasjon og dokumenter. Med over 25 års erfaring og kompetanse på området vil vi satse målrettet på å hjelpe kundene med å håndtere den kraftige økningen i informasjonsmengden. Vi tilbyr tjenester og produkter innenfor områdene informasjonsstyring, dokumenthåndtering og samhandling.

Dokumenter og linker