Software Innovation først i Norge med NOARK 5 Sak og Arkivsystem

Som første leverandør på markedet har Software Innovation oppnådd sertifisering som komplett NOARK 5-system for produktet Public 360̊ 4.0.

”Det er en viktig milepæl for oss at Riksarkivaren nå har gitt oss denne godkjenningen. At vi fører an i utviklingen på dette markedet, understreker vår posisjon som den ledende leverandøren av sak- og dokumenthåndteringsløsninger til offentlig sektor i Norge”, sier direktør for Software Innovation i Norge, Halvor Walla. Enkel arkivering i NOARK 5 ”NOARK 5-godkjenningen er viktig for våre kunder på Public 360̊ ved at de nå har tilgang til et produkt som følger den nye standarden, og kan ta dette i bruk uten konverteringskostnader”, påpeker Walla. Public 360̊ er markedets eneste standard ”hyllevare”-produkt for saksbehandling og arkiv som er bygget på Microsoft SharePoint plattformen. ”Bruk av SharePoint og Office som brukergrensesnitt gjør at arkivering i et NOARK 5-arkiv blir enkelt og kan gjøres direkte fra verktøy som de ansatte er vant til å benytte”, understreker Halvor Walla. ”Større brukervennlighet er kanskje det viktigste virkemiddelet for økt arkivering og mer effektiv saksbehandling, noe som underbygger Riksarkivarens intensjon med NOARK 5”. Fleksibilitet og Integrasjon mot fagsystemer NOARK 5-standarden har som intensjon å øke graden av riktig arkivering i både offentlig og privat virksomhet – også ved å legge til rette for enklere og mer automatisert arkivering av dokumenter som ikke skal journalføres. Med Public 360 som godkjent NOARK 5 system tilbyr Software Innovation både tilby en komplett standard sak/arkiv løsning og en ”NOARK 5 kjerne” som kan fungere som arkivtjener for fagsystemer og spesialiserte saksbehandlingsløsninger. * Lansering av NOARK 5-godkjenningen med frokostseminar på Bølgen og Moi Tjuvholmen, fredag 5.mars kl. 09:00 – 11:0, i samarbeid med Riksarkivet. For mer informasjon, kontakt: Halvor Walla, direktør Software Innovation Norge, halvor.walla@software-innovation.no/ mobil 952 62 120. *Godkjenningen som gis er midlertidig. En endelig godkjenning vil bli gitt på bakgrunn av uttrekk fra en løsning integrert med eller basert på Public 360̊ som har vært i produksjon i minst seks måneder.

Om oss

Om Software Innovation:Software Innovation er med sine om lag 400 ansatte, er et av Skandinavias fremste IT-miljøer. Vi er Skandinavias ledende selskap i å hjelpe virksomheter med å styre, håndtere og dele informasjon og dokumenter. Med over 25 års erfaring og kompetanse på området vil vi satse målrettet på å hjelpe kundene med å håndtere den kraftige økningen i informasjonsmengden. Vi tilbyr tjenester og produkter innenfor områdene informasjonsstyring, dokumenthåndtering og samhandling.

Dokumenter og linker