Software Innovation inngår avtale med Skagerak Energi

(Lysaker, 17.06.08) Software Innovation har inngått avtale om leveranse av arkiv- og dokumenthåndteringsløsning til Skagerak Energi med underliggende datterselskaper. Løsningen baserer seg på Software Innovations nye 360° suite med helelektronisk saks- og dokumentarkiv og integrasjon med sentrale fagsystem. Avtalen har en verdi på ca. NOK 2,5 millioner.

Skagerak Energi er en betydelig aktør innenfor energiforsyningen i Norge. Konsernets virksomhet er konsentrert om produksjon, omsetning og overføring av elektrisk kraft og annen energi. Informasjon og kunnskap i form av dokumenter spiller en stadig viktigere rolle for Skagerak Energi, og de vil nå bruke løsningen for å organisere og tilrettelegge en helhetlig arkiv- og dokumenthåndtering for både konsernet og datterselskapene.

Løsningen skal bidra til Skagerak Energis overordnede mål om langsiktig verdiskapning gjennom ekspansjon og nye forretningsområder. I tillegg skal løsningen muliggjøre informasjonsdeling internt og på tvers av datterselskaper og sikre at alle medarbeidere får tilgang til relevant informasjon. Løsningen skal også bidra til økt effektivisering gjennom reduserte kostnader og tidsbruk knyttet til lagring og gjenfinning av informasjon.

Avtalen med Skagerak Energi bekrefter at Software Innovation på en god måte kan svare på utfordringer som energibransjen nå har innenfor informasjonshåndtering, og vil fremover forsterke sin satsning mot andre aktører i bransjen. Foruten avtalen med Skagerak Energi har Software Innovation et betydelig antall energi-kunder. I 2008 er det inngått avtale med Østfold Energi, Vesterålskraft og Tussa Kraft.

- Vi er veldig fornøyde med at Skagerak Energi tar i bruk vår nye 360° løsning, sier konsernsjef Frode Haugli i Software Innovation ASA. Avtalen er strategisk viktig for Software Innovations uttalte satsning innen energisektoren, og foruten ytterligere potensial for vår nye løsningsplattform i Skagerak Energi, ser vi store muligheter i energimarkedet forøvrig. Avtalen med Skagerak Energi er nok en bekreftelse på vår sterke posisjon innen saks- og dokumenthåndtering i energimarkedet, sier Haugli.

Kontaktperson:
Konsernsjef Frode Haugli, Software Innovation ASA – mobil 951010 00