Software Innovation inngår avtale med TAFJORD og forsterker sin posisjon i energibransjen

(Lysaker, 19.12.08) Software Innovation har inngått avtale om levering av virksomhetsportal, saksbehandling og dokumenthåndtering til Tafjord Kraft AS og deres datterselskaper. Avtalen bygger på Software Innovations 360 løsning og har en verdi på NOK 2,5 millioner, med muligheter for ytterligere opsjoner.

Tafjord Kraft AS vil med denne avtalen innføre en felles konsernovergripende virksomhetsportal med saksbehandling og dokumenthåndtering som de mest sentrale deler av leveransen. Informasjon og kunnskapsdeling spiller en stadig viktigere rolle for konsernet, og løsningen som er tett integrert med Microsoft SharePoint, vil gi konsernet bedre muligheter for effektiv samhandling, kunnskapsdeling og informasjonskontroll.

- Et sentralt moment i prosjektet vil være å legge til rette for og motivere til bedre informasjonsdeling gjennom mer effektive samarbeidsformer. Informasjonssøk på tvers av lagringsmekanismer og – strukturer vil gi dramatisk forbedret mulighet for informasjonsgjenfinning og dermed kunnskapsdeling, sier informasjonssjef i Tafjord Kraft, Kari Løken.

- Vi er svært fornøyd med at TAFJORD ønsker å benytte vår 360-løsning, sier adm. direktør Kjell-Erik Tenold i Software Innovation Norge. Avtalen bekrefter at Software Innovation på en god måte kan svare på de utfordringer som energibransjen nå har innenfor informasjonshåndtering, og vi vil forsterke vår satsing mot andre aktører i bransjen. Vi har over tid befestet vår posisjon i bransjen med et betydelig antall energikunder. Bare i 2008 er det inngått avtaler med Skagerak Energi, Østfold Energi, Tussa Kraft og Vesterålskraft, avslutter Tenold.

Software Innovation opplever at energibransjens behov samsvarer godt med egne fokus- og satsningsområder og ser at den enorme økningen i informasjonsmengden skaper nye utfordringer for mange virksomheter med flere og mer avanserte systemer for lagring og tilgjengeliggjøring av informasjon. Samtidig som kravene til informasjonshåndtering og dokumentasjon av prosesser bla. gjennom ny lovgivning skjerpes, øker behovet for samhandling, samtidige prosesser og kommunikasjon i flere kanaler. Resultatet er en sterk økning i etterspørselen etter kjerneløsninger for styring og deling av informasjon, et marked hvor Software Innovation er sentralt posisjonert.

Kontaktpersoner:
Kari Løken, informasjonssjef i Tafjord Kraft AS
Kjell-Erik Tenold, adm. direktør i Software Innovation Norge – mobil 97105000


Om Tafjord Kraft AS
Tafjord Kraft AS er morselskapet i konsernet TAFJORD. Konsernet, som har 250 ansatte, består forøvrig av datterselskapene Tafjord Kraftnett AS, Tafjord Kraftproduksjon AS, Tafjord Kraftvarme AS og Tafjord Marked AS.

Om Software Innovation
Software Innovation er med sine 502 ansatte et av Nordens fremste IT-miljøer. Vi er Nordens ledende selskap i å hjelpe virksomheter med å styre, håndtere og dele informasjon og dokumenter. Med over 20 års erfaring og kompetanse på området vil vi satse målrettet på å hjelpe kundene med å håndtere den kraftige økningen i informasjonsmengden. Gjennom vårt softwarehus og vårt konsulenthus tilbyr vi tjenester og produkter innenfor områdene informasjonsstyring, dokumenthåndtering og samhandling.
Se også www.software-innovation.no

Om oss

Om Software Innovation:Software Innovation er med sine om lag 400 ansatte, er et av Skandinavias fremste IT-miljøer. Vi er Skandinavias ledende selskap i å hjelpe virksomheter med å styre, håndtere og dele informasjon og dokumenter. Med over 25 års erfaring og kompetanse på området vil vi satse målrettet på å hjelpe kundene med å håndtere den kraftige økningen i informasjonsmengden. Vi tilbyr tjenester og produkter innenfor områdene informasjonsstyring, dokumenthåndtering og samhandling.