Software Innovation inngår viktig avtale i Finland

Det finske selskapet Citec Engineering Oy har besluttet å benytte Software Innovation som leverandør av teknisk dokumenthåndtering til samtlige ansatte i sin organisasjon.

Avtalen med Citec Engineering omfatter leveranse av dokumentkontroll- og håndtering til rundt 600 ansatte. Citec Engineering leverer multidisiplin engineering og konsulenttjenester til strøm-, sivil-, tog- og prosessindustrien. Citec har hovedkvarter i Vaasa på vestkysten av Finland, og har kontorer i Finland, Sverige, Storbritannia, Frankrike, Russland og India.

Kontrakten dekker installasjon, support og vedlikehold av Software Innovations løsning ProArc. ProArc skal benyttes til å få kontroll på dokumentene i prosjektene som Citec leverer, samt effektivisere samhandling og prosesser. Det er forventet at kvaliteten på dokumentleveransene vil bli forbedret gjennom å implementere ProArc.

”Citec Engineering valgte ProArc på grunn av den dokumenterte suksessen produktet har hatt i en stor mengde varierte prosjekter innen engineering. Vi trenger et moderne verktøy som kan vokse og endre seg i takt med både våre egne og våre kunders behov”, sier Jörgen Strömberg, IM Manager hos Citec Engineering.

Halvor Walla, administrerende direktør i Software Innovation, sier: ”Vi er glade og stolte over å ha blitt valgt som leverandør av teknisk dokumenthåndtering til Citec Engineering. At ProArc ble valgt, bekrefter produktets sterke posisjon i engineeringsektoren.  Avtalen innebærer at vi får mulighet til å jobbe målrettet med produktutvikling i et partnerskap med en fremtidsrettet kunde. Dette arbeidet vil også våre øvrige kunder bære frukter av.”

”Det at løsningen er fleksibel og kan tilpasses det enkelte prosjekt, gjør at kundene våre kan levere et bedre sluttprodukt til sluttkunde, og vil lette samhandlingen både internt og eksternt. Vi ser fram til godt samarbeid om effektivisering og bedre dokumenthåndtering i Citec de kommende årene", avslutter Walla.

Software Innovation:

Halvor Walla, Administrerende direktør, mobil: 952 61 120. e-mail: halvor.walla@software-innovation.no

Citec Engineering:

Jörgen Strömberg, IM Manager, mobil: +46 70 298 7844, jorgen.stromberg@citec.com

Om Software Innovation:

Software Innovation er med sine ca 300 ansatte et av Nordens fremste IT-miljøer. Vi er ledende i å hjelpe virksomheter med å styre, håndtere og dele informasjon og dokumenter. Med over 25 års erfaring og kompetanse på området, satser vi målrettet på å hjelpe kundene med å håndtere den kraftige økningen i informasjonsmengden. Gjennom vårt softwarehus tilbyr vi produkter innenfor områdene informasjonsstyring, dokumenthåndtering og samhandling. Se også www.software-innovation.no

Om oss

Om Software Innovation:Software Innovation er med sine om lag 400 ansatte, er et av Skandinavias fremste IT-miljøer. Vi er Skandinavias ledende selskap i å hjelpe virksomheter med å styre, håndtere og dele informasjon og dokumenter. Med over 25 års erfaring og kompetanse på området vil vi satse målrettet på å hjelpe kundene med å håndtere den kraftige økningen i informasjonsmengden. Vi tilbyr tjenester og produkter innenfor områdene informasjonsstyring, dokumenthåndtering og samhandling.