Software Innovation og Bouvet inngår partnerskap

(Lysaker 17.12.2008) Software Innovation har inngått en strategisk samarbeidsavtale med Bouvet om anvendelse av Software Innovations 360° løsning for elektronisk saks- og dokumenthåndtering. Avtalen er et viktig steg i Software Innovations satsning på programvaresalg og leveranse gjennom partnere.

Samarbeidet går ut på at Bouvet skal selge og levere utviklings- og integrasjonsprosjekter innen saks- og dokumentbehandling bygget på Microsoft SharePoint og 360°. Som en del av samarbeidet vil de bygge opp leveranse- og utviklingskompetanse på 360°. Det er også etablert en felles markedsplan for felles salg mot både nye kunder og mot Software Innovation sin etablerte kundebase.

- Bouvet er det ledende konsulent- og utviklingsmiljø på SharePoint teknologi i Norge. Bouvets strategisk satsning på 360° og informasjons- og dokumentbehandling i kombinasjon med deres etablerte SharePoint satsning, gir større nedslagsfelt for Software Innovations programvareprodukter, sier Kjell-Erik Tenold, konserndirektør og leder av den norske virksomheten i Software Innovation.

- Software Innovation opererer i et særdeles spennende marked som er i vekst. I dag er totalmarkedet for informasjonshåndtering i Skandinavia på ca. 470 millioner euro – i 2011 er dette beregnet til å ligge omkring 650 millioner euro, sier Tenold.

Etablerte kunder i Software Innovation får gjennom samarbeidet tilgang på et utvidet tjeneste- og kompetansespekter hos Bouvet for utvidelse av deres etablerte saks- og dokumenthåndteringsløsninger.

- Samarbeidet med Software Innovation vil styrke vårt tilbud innen dokumenthåndtering og samhandling i markedet, både i forbindelse med nye moderniseringsprosjekter i offentlige virksomheter og leveranser til større virksomheter i privat sektor, sier administrerende direktør Sverre Hurum i Bouvet.

- For Software Innovation er samarbeidsavtalen ett viktig skritt i vår partnerstrategi og for å bli en ledende programvareleverandør innen saks- og dokumentbehandling. Bouvets satsning på 360° bekrefter samtidig produktets posisjon som teknologisk og løsningsmessig ledende innen for området, sier Halvor Walla, konserndirektør og leder av Software Innovations programvareenhet.

Om 360°
360° fra Software Innovation ble lansert i ny utgave våren 2008 og representerer en helt ny plattform for informasjonshåndtering. Løsningen er integrert med Microsofts SharePoint teknologi, og gjør det mulig å anvende den direkte fra Outlook og Office. 360° er en praktisk, fleksibel og moderne løsning som gjør at virksomheter kan sikre seg fullstendig kontroll over all elektronisk informasjon.


Kontaktpersoner;
Kjell-Erik Tenold, konserndirektør og leder av den norske virksomheten i Software Innovation – tlf. 971 05 000
Halvor Walla, konserndirektør og leder av Software Innovations programvareenhet – tlf. 952 62 120


Om Software Innovation ASA:
Software Innovation er med sine 502 ansatte et av Nordens fremste IT-miljøer. Vi er Nordens ledende selskap i å hjelpe virksomheter med å styre, håndtere og dele informasjon og dokumenter. Med over 20 års erfaring og kompetanse på området vil vi satse målrettet på å hjelpe kundene med å håndtere den kraftige økningen i informasjonsmengden. Vi tilbyr tjenester og produkter innenfor områdene informasjonsstyring, dokumenthåndtering og samhandling.
Se også www.software-innovation.no

Om Bouvet ASA:
Bouvet ASA er et ledende norsk konsulentselskap som leverer utviklings- og rådgivningstjenester innen informasjonsteknologi. Selskapet har ca 475 ansatte fordelt på ni kontorer i Norge og Sverige, og leverer et integrert tjenestespekter bestående av portaler, systemutvikling, systemintegrasjon, applikasjonsforvaltning, SAP, Business Intelligence og kurs. På selskapets kundeliste finnes virksomheter som Statoil, ICA Ahold, Statkraft, Avinor, Kreftforeningen, Statens Innkrevingssentral og Utdanningsdirektoratet.

Om oss

Om Software Innovation:Software Innovation er med sine om lag 400 ansatte, er et av Skandinavias fremste IT-miljøer. Vi er Skandinavias ledende selskap i å hjelpe virksomheter med å styre, håndtere og dele informasjon og dokumenter. Med over 25 års erfaring og kompetanse på området vil vi satse målrettet på å hjelpe kundene med å håndtere den kraftige økningen i informasjonsmengden. Vi tilbyr tjenester og produkter innenfor områdene informasjonsstyring, dokumenthåndtering og samhandling.