Software Innovation og Capgemini inngår avtale om utvikling av ny IT-løsning til Lånekassen

(Lysaker, 23.04.08) Software Innovation og Capgemini har inngått avtale om utvikling av ny løsning for kunde- og saksbehandling i Statens Lånekasse for utdanning (Lånekassen). Software Innovation vil være underleverandør til Capgemini som har hovedansvaret for leveransen. Avtalen som Software Innovation har inngått med Capgemini omfatter i første omgang et forprosjekt til en verdi på ca NOK 2-3 millioner. Potensialet i avtalen er dog betydelig større gjennom opsjoner, i størrelsesorden NOK 30-40 millioner over tre år.

Lånekassen har igangsatt en omfattende modernisering av virksomheten for å oppnå bedre kundeservice og større effektivitet. Moderniseringsarbeidet er organisert i utviklingsprogrammet LØFT (Lånekassens Ønskede FramTid), som skal bidra til at flere overordnede mål oppnås.

Et viktig mål for Lånekassen er at kundens kommunikasjon skal kunne foregå elektronisk fra første søknad til lånet er nedbetalt, med vekt på selvbetjening for kundegrupper der dette er kostnadseffektivt. Lånekassen er også opptatt av at service overfor kundene skal være rask, korrekt og fleksibel. Løsningen som skal leveres vil gi Lånekassen en full elektronisk kunde- saksbehandling. Målet er raskere og mer effektiv saksbehandling og en løsning som samtidig tilstreber en mer ensartet saksbehandling.

- Dette er kanskje det viktigste IT-prosjektet i Lånekassen i årene som kommer. Prosjektet er forretningskritisk for Lånekassen og vil gi betydelige innsparinger i form av mer effektive saksprosesser. Gevinstrealisering er en kritisk faktor for en vellykket gjennomføring av moderniseringsarbeidet i Lånekassen. Det er store forventinger til at den nye kunde- og saksbehandlingsløsningen skal bidra til å oppfylle dette målet, sier adm. direktør Kjell André Engen i Capgemini.

- Vi er stolte over å få realisere Lånekassens mål om en mer effektiv og kundeorientert saksbehandling, sier konsernsjef Frode Haugli i Software Innovation ASA. Vi har også store forventninger til denne leveransen som er viktig i videreutviklingen av Lånekassen som et digitalt direktorat. Vi og vår samarbeidspartner Capgemini vil med løsningen gi Lånekassen en topp moderne IT-løsning som vil gjøre arbeidsprosesser og samhandling smidigere og mer effektive, sier Haugli.

Lånekassen har om lag 800 000 kunder, hvorav ca. 500 000 er tilbakebetalere. Det ble i undervisningsåret 2002-03 gitt ca. 12 milliarder kroner i utdanningsstøtte (lån og stipend). Lånekassens hovedkontor er plassert i Oslo. Det er i tillegg fem distriktskontorer som ligger i Tromsø, Trondheim, Ørsta, Bergen og Stavanger. I 2002 hadde distriktskontorene i overkant av 100 årsverk og hovedkontoret i Oslo i overkant av 240 årsverk.

Kontaktpersoner:
Adm. direktør Kjell André Engen, Capgemini
Konsernsjef Frode Haugli, Software Innovation ASA – mobil 951010 00
Finansdirektør Glenn Veiby, Software Innovation ASA – mobil

Om oss

Om Software Innovation:Software Innovation er med sine om lag 400 ansatte, er et av Skandinavias fremste IT-miljøer. Vi er Skandinavias ledende selskap i å hjelpe virksomheter med å styre, håndtere og dele informasjon og dokumenter. Med over 25 års erfaring og kompetanse på området vil vi satse målrettet på å hjelpe kundene med å håndtere den kraftige økningen i informasjonsmengden. Vi tilbyr tjenester og produkter innenfor områdene informasjonsstyring, dokumenthåndtering og samhandling.