Software Innovation og Fujitsu i Danmark inngår partnerskap om neste generasjon elektronisk saks- og dokumenthåndteringsløsning (ESDH) til danske kommuner

(Lysaker 10.12.2008) Software Innovation har inngått samarbeidsavtale med Fujitsu om anvendelse av Software Innovations 360° løsning for elektroniske saks- og dokumenthåndteringsløsning som plattform for Fujitsus eDoc løsning til det danske kommune- og regionsmarkedet.

Fujitsu er i dag en av de ledende leverandører av ESDH løsninger til det danske kommune- og regionsmarkedet, og har blant annet fire av de seks største kommunene i Danmark, København, Frederiksberg, Aalborg og Esbjerg.

Samarbeidet har som utgangspunkt å bygge neste generasjon av Fujitsus eDoc løsning på Software Innovations 360°- plattform. Gjennom det skapes et svært fremtidsrettet og moderne tilbud til det danske kommune- og regionsmarked. Den kombinerte kommunale ESDH løsningen bygger på åpne standarder med integrasjon til andre fagsystemer hvor Microsoft Office og Outlook leveres i SharePoint.

For Fujitsu innebærer partneravtalen en rekke fordeler. Fremfor alt gir den muligheten for å tilby markedet en moderne kommuneløsning på et langt tidligere tidspunkt enn planlagt.
- Allsidigheten i 360° vil tilfredsstille de mest krevende dokument- og prosesshåndteringsbehov brukerne i den kommunale sektor har. I stedet for massive investeringer i å utvikle en MS SharePoint basert eDoc 4.0 fra bunnen av, kan Software Innovation tilby et omfattende, pålitelig, moderne produkt allerede i dag. Samtidig er de store nok og har ressurser til å investere i fremtidig produktutvikling, sier adm. direktør Hans Iakob Estrup i Fujitsu.

- Dessuten kan jeg på sikt se spennende internasjonale perspektiver i samarbeidet mellom Software Innovation og Fujitsu, sier Estrup.

- For Software Innovation er samarbeidsavtalen ett viktig skritt i selskapets partnerstrategi og for å bli en ledende internasjonal programvareleverandør innen det offentlige markedet for saks- og dokumentbehandling. Fujitsus valg av 360° bekrefter samtidig produktets posisjon som teknologisk og løsningsmessig ledende innen for området, sier konserndirektør Halvor Walla i SI Software, Software Innovations programvareenhet.

- Software Innovation opererer i et særdeles spennende marked som er i vekst. I dag er totalmarkedet for informasjonshåndtering i Skandinavia på ca. 470 millioner euro – i 2011 er dette beregnet til å ligge omkring 650 millioner euro, avslutter Walla.

Om 360°
360° fra Software Innovation ble lansert i ny utgave våren 2008 og representerer en helt ny plattform for informasjonshåndtering. Løsningen er integrert med Microsofts SharePoint teknologi, og gjør det mulig å anvende den direkte fra Outlook og Office. 360° er en praktisk, fleksibel og moderne løsning som gjør at virksomheter kan sikre seg fullstendig kontroll over all elektronisk informasjon.


Kontaktpersoner;
Halvor Walla, konserndirektør i SI Software i Software Innovation – tlf. 952 62 120
Peter Perregaard, adm. direktør for Software Innovation Danmark – tlf. +45 24 62 36 42

Om oss

Om Software Innovation:Software Innovation er med sine om lag 400 ansatte, er et av Skandinavias fremste IT-miljøer. Vi er Skandinavias ledende selskap i å hjelpe virksomheter med å styre, håndtere og dele informasjon og dokumenter. Med over 25 års erfaring og kompetanse på området vil vi satse målrettet på å hjelpe kundene med å håndtere den kraftige økningen i informasjonsmengden. Vi tilbyr tjenester og produkter innenfor områdene informasjonsstyring, dokumenthåndtering og samhandling.