Software Innovation og Kemikalieinspektionen i Sverige inngår avtale

Kemikalieinspektionen i Sverige har inngått avtale med Software Innovation om kjøp av saks- og dokumenthåndteringsløsningen Public 360°. Avtalen omfatter lisenser, vedlikehold og tjenester og har en verdi på SEK 2,3 millioner.

Kemikalieinspektionen er en sentral tilsynsmyndighet under Miljødepartementet. Myndigheten har ansvaret for miljøkvalitetsmålet "Giftfri miljø" og arbeider både i Sverige og innen EU for å drive frem lover og regler som bidrar til at Sverige oppnår sine mål.

Saksbehandling er en grunnleggende funksjon innen Kemikalieinspektionen og som støtte har nå myndigheten valgt Software Innovations saks- og dokumenthåndteringsløsning Public 360⁰. Det har vært viktig for Kemikalieinspektionen å finne et system som på en brukervennlig måte støtter saksbehandlers, saksutreders og beslutningstakers prosesser på best mulig måte. I tillegg også å omfatte dialog med innbyggere, virksomheter samt myndigheter i og utenfor Sverige.

Med Public 360⁰ får Kemikalieinspektionen et nytt system for journalføring, saks- og dokumenthåndtering samt støtte for elektroniske anmeldelser og godkjennelse av visse plantevernmidler. Om lag 2300 saker registreres årlig i journaler som nå skal erstattes av det nye systemet. 200 ansatte kommer til å bruke Public 360⁰.

- For oss er det viktig at vi oppfyller våre kunders, dvs. virksomheters forventning til servicegrad og kvalitet i informasjon og beslutninger samtidig som gjeldende regler tilpasses. Med hjelp av Public 360⁰ kommer vi til å effektivisere våre saksprosesser og får en raskere saksbehandling med økt kvalitet og sikkerhet, sier Catarina Svärd, prosjektleder på Kemikalieinspektionen.

- Flere andre myndigheter i Sverige har valgt Public 360⁰ som støtte for deres virksomhetskritiske saksprosesser, sier Lennart Hane, adm. direktør for Software Innovation Sverige. Public 360⁰ er en unik løsningsplattform for offentlig sektor der intern effektivitet, brukervennlighet og god service mot myndigheters kunder står i sentrum, sier Hane.

Om produktsuiten 360°
360° er en integrert produktsuite for informasjonshåndtering som inneholder moduler for dokumenthåndtering, arkivering, saksbehandling og kontakthåndtering. Public 360° er navnet på løsningen som er tilpasset til offentlig sektor. 360° representerer en helt ny plattform for informasjonshåndteringsom er integrert med Microsofts SharePoint-teknologi og som gjør det mulig å ta løsningen i bruk direkte fra Outlook og Office. Med 360° får virksomheter i både privat og offentlig sektor ett verktøy for å kunne takle den store økningen i informasjonsmengden, og de økte kravene for regelhåndtering, kunnskapsdeling, effektive prosesser og service både mot kunder og innbyggere.

Kontaktperson:
Lennart Hane, adm. direktør i Software Innovation Sverige – mobil + 46 730333100
Jan Kirkerud, konserndirektør i Software Innovation ASA - mobil 98213812
Catarina Svärd, prosjektleder i Kemikalieinspektionen – mobil +46 763675503

Om oss

Om Software Innovation:Software Innovation er med sine om lag 400 ansatte, er et av Skandinavias fremste IT-miljøer. Vi er Skandinavias ledende selskap i å hjelpe virksomheter med å styre, håndtere og dele informasjon og dokumenter. Med over 25 års erfaring og kompetanse på området vil vi satse målrettet på å hjelpe kundene med å håndtere den kraftige økningen i informasjonsmengden. Vi tilbyr tjenester og produkter innenfor områdene informasjonsstyring, dokumenthåndtering og samhandling.