Software Innovation og Sundsvalls kommune i Sverige inngår avtale

Sundsvalls kommune har inngått avtale med Software Innovation om kjøp av saks- og dokumenthåndteringsløsningen, Public 360°. Avtalen omfatter lisenser, vedlikehold og tjenester og har en verdi på NOK 3,3 millioner.

Sundsvalls kommune har ca. 100.000 innbyggere og innen kommunen arbeider 8.400 ansatte fordelt på ni forvaltninger. I kommunens visjon om 24-timersmyndigheten inngår målet om å lede prosessen fra en ovenifra ned organisasjon til en moderne digital forvaltning. Dette med hjelp av blant annet saks- og dokumenthåndtering som støtter alle saker og dokumenter som håndteres innen kommunen. Som hjelp velger nå Sundsvalls kommune Public 360° som en helhetsløsning for saks- og dokumenthåndtering samt nemndhåndtering for alle forvaltninger innen kommunen.

I utvelgelseskriteriene ble det lagt stor vekt på å finne en komplett løsning som oppfyller kommunens behov. Beslutningen om å velge Public 360° er vel forankret internt i kommunen og i arbeidsgruppen som har deltatt i utvelgelsen.

- Med hjelp av Public 360° kommer vi til å forenkle administrasjon for kommunens ansatte og øke både innbyggernes og medarbeiderens tilgjengelighet til kommunal informasjon, sier Helge Sjödin, prosjektleder i Sundsvalls kommune.

Software Innovation lanserte en ny versjon av Public 360° i 2008. Den nye versjonen som Sundsvalls kommune nå har valgt bygger på Microsoft SharePoint. Den tar styring, håndtering og deling av digital informasjon til et nytt nivå gjennom sømløs integrasjon med Microsoft Office og Outlook.

- Det gleder meg at enda en kommune velger Public 360° i streben etter å nå visjonen om 24-timersmyndigheten, sier konsernsjef Frode Haugli i Software Innovation. Public 360° er en unik løsningsplattform for offentlig sektor der intern effektivitet og god service mot innbyggerne står i sentrum.

Om produktsuiten 360°
360° er en integrert produktsuite for informasjonshåndtering som inneholder moduler for dokumenthåndtering, arkivering, saksbehandling og kontakthåndtering. Public 360° er navnet på løsningen som er tilpasset til offentlig sektor. 360° representerer en helt ny plattform for informasjonshåndtering som er integrert med Microsofts SharePoint-teknologi og som gjør det mulig å ta løsningen i bruk direkte fra Outlook og Office. Med 360° får virksomheter i både privat og offentlig sektor ett verktøy for å kunne takle den store økningen i informasjonsmengden, og de økte kravene for regelhåndtering, kunnskapsdeling, effektive prosesser og service både mot kunder og innbyggere.

Kontaktperson:
Frode Haugli, konsernsjef i Software Innovation ASA – mobil + 47 95101000
Lennart Hane, adm. direktør i Software Innovation Sverige – mobil + 46 730333100
Helge Sjödin, prosjektleder i Sundsvalls kommune – mobil +46 732745947