Software Innovation Q1/08 - I rute mot lønnsomhet i 2008

(Lysaker, 23. april 2008) Software Innovation omsatte for 115,4 millioner kroner og hadde et driftsresultat på – 5,5 millioner kroner i første kvartal.
– I et begivenhetsrikt kvartal der vi lanserte vår nye 360-løsning, var de finansielle resultatene som forventet. Den underliggende driften viser god utvikling og vi har tatt nok ett skritt i riktig retning mot målet om lønnsomhet i 2008, sier konsernsjef Frode Haugli i Software Innovation.

Software Innovation, Nordens ledende aktør innen informasjonshåndtering og dokumentstyring, omsatte for 115,4 millioner kroner i første kvartal 2008, som er det samme som for tilsvarende kvartal i fjor. Driftsresultatet (EBIT) endte på - 5,5 millioner kroner som er en nedgang på 2,4 millioner sammenlignet med samme periode i fjor.

– Første kvartal ble som forventet og tidligere annonsert, det er ingen store overraskelser. Tatt i betraktning at påsken kom i første kvartal og at vi har avsluttet prosjektet for DSS (Den Danske Domstolsstyrelsen), var utviklingen i kvartalet tilfredsstillende. Driften utvikler seg positivt, og vi har tatt nok et skritt i riktig retning mot målet om lønnsomhet i 2008, sier konsernsjef Frode Haugli.

Software Innovation hadde i første kvartal god vekst i salget av egne lisenser, i tillegg hadde selskapet for første gang et kvartal med full effekt fra lisenssalget relatert til OpenText-virksomheten. Service- og vedlikeholdsinntektene økte med 20 prosent, og utgjorde 27 millioner kroner. Økningen skyldes blant annet positiv utvikling knyttet til egne produkter. Konsulentinntektene var noe lavere enn i fjor pga. tidlig påske. Utviklingen i timeprisene er tilfredsstillende.

I Norden opplevde Software Innovation en positiv utvikling i Danmark, først og frem som følge av økning i timeprisene. Også den finske virksomheten opplevde en positiv utvikling i første kvartal, mens utviklingen i Sverige var noe svakere enn for fjoråret.

Nye 360° som ble lansert i første kvartal representerer en helt ny plattform for informasjonshåndtering. Løsningen er integrert med Microsofts SharePoint teknologi, og gjør det mulig å ta løsningen i bruk direkte fra Outlook og Office. 360° er en praktisk, fleksibel og moderne løsning som gjør at virksomheter kan sikre seg fullstendig kontroll over all elektronisk informasjon.

– Nye 360° tar styring, håndtering og deling av elektronisk informasjon til et nytt nivå hvor brukeren får full kontroll på informasjonsflyten på en enkel og brukervennlig måte. Nye 360° har allerede fått en varm velkomst blant kundene, sier Haugli.(tall i tNok) Q1 2008 Q1 2007
Omsetning før engangseffekter 115 402 115 372
Driftsresultat (EBITDA) -2 215 - 75
Driftsresultat (EBIT) -5 496 - 3 048
Res. etter avsetninger (EBT) - 7 210 - 4 905
Kontantbeholdning 77 606 100 602

Om oss

Om Software Innovation:Software Innovation er med sine om lag 400 ansatte, er et av Skandinavias fremste IT-miljøer. Vi er Skandinavias ledende selskap i å hjelpe virksomheter med å styre, håndtere og dele informasjon og dokumenter. Med over 25 års erfaring og kompetanse på området vil vi satse målrettet på å hjelpe kundene med å håndtere den kraftige økningen i informasjonsmengden. Vi tilbyr tjenester og produkter innenfor områdene informasjonsstyring, dokumenthåndtering og samhandling.