Sparebanken Vest blir papirløs!   Fjerner papirbunkene med Software Innovations system 360̊ for dokumenthåndtering og saksbehandling.

Gjennom anskaffelse av Software Innovations system for informasjons- og saksbehandling, 360̊, tar nå Sparebanken Vest et stort steg på vei mot å bli en papirløs bank – og blir med dette en pioner i det norske finansmarkedet innen grønne løsninger. 

Sparebanken Vest har gjort seg bemerket med sitt innovative fokus på grønn IT og miljøvennlig drift. Selskapet er sertifisert som Miljøfyrtårn og har som mål å bli en enda grønnere virksomhet der anvendelse av effektive og moderne informasjonshåndtering skal bidra til mer effektive prosesser, elektronisk arkivering, bedre kundebehandling, informasjonsdeling samt enklere søk og gjenfinning.

Nå har banken signert kontrakt med Software Innovation om anskaffelse av løsningen 360̊ for dokumenthåndtering og saksbehandling, samt 360̊ Papirløse Møter og Utvalg basert på Microsoft OneNote. Gjennom avtalen, som har en verdi på 2,2 mill. NOK, vil selskapets 834 ansatte ta i bruk 360̊ som sitt daglige verktøy for informasjonshåndtering og samhandling.

Vil fjerne papirbunkene

Sparebanken Vest har sett seg lei på stabler med papirer i flere av selskapets prosesser. En effektiv håndtering og oppbevaring av informasjon blir en stadig viktigere faktor ift bankens konkurranseevne.

”En elektronisk arkivløsning er en naturlig del av våre ambisjoner om økt digitalisering av prosesser. Rask tilgang til riktig informasjon gir bedre kundebehandling og ved å ta i bruk 360 skal vi også sikre miljømessige effekter etter hvert.  360 er bygget på en moderne plattform som passer godt med bankens IT strategi”, sier prosjektleder Pål Nielsen i Sparebanken Vest.

Store muligheter i banknæringen

I 2009 mottok Bergen Kommune en internasjonal pris for ”beste grønne IT-løsning” for sin implementering av 360̊ og papirløs saksbehandling i politiske organisasjoner. Løsningen har fått stor oppmerksomhet internasjonalt, både som følge av den innovative bruken av MS Office og Software Innovations 360 ̊, samt for de mange kostnadsmessige, operasjonelle og miljømessige gevinstene som oppnås gjennom bruk av løsningen.

”Vi ser at behovet for denne løsningen er stort på tvers av bransjer. 360̊ er et effektivt verktøy for informasjonshåndtering og fjerning av papir i banksektoren, og vi ser store muligheter for innføring av denne løsningen i banknæringen. Vi er svært fornøyde med å få Sparebanken Vest som ny kunde, og ser frem til et spennende og innovativt samarbeid i tiden som kommer, påpeker Halvor Walla, administrerende direktør i Software Innovation.

Halvor Walla, administrerende direktør i Software Innovation, halvor.walla@software-innovation.no, mobil 952 62 120,

Pål Nielsen, senior rådgiver i Sparebanken Vest, pal.nielsen@spv.no, mobil 952 19 629

 

Om Software Innovation:
Software Innovation er et av Nordens fremste IT-miljøer og er ledende i å hjelpe virksomheter med å styre, håndtere og dele informasjon og dokumenter. Med over 25 års erfaring og kompetanse på området satser vi målrettet på å hjelpe kundene med å håndtere den kraftige økningen i informasjonsmengden. Vi tilbyr tjenester og produkter innenfor områdene informasjonsstyring, dokumenthåndtering og samhandling.

Vår 360° suite representerer en ny platform for saks- og informasjonshåndtering basert på SharePoint. 360° kombinerer saks-, dokument- og arkivhåndtering med avansert funksjonalitet for håndtering av aktiviteter og relasjoner, noe som gjør den til en unik plattform for å bygge moderne løsninger hvor service er kjernen. All funksjonalitet er tilgjengelig direkte fra Outlook og Office. 360° sikrer komplett kontroll over all elektronisk informasjon, med out-of-the-box løsninger for bl.a. politiske prosesser og offentlige tjenester.

Om 360 ̊ Møte/ Utvalg
360° Møte/ Utvalg er en out-of-the-box løsning som gjør at ansatte (1) kan kvitte seg med de enorme stablene med papirer i sin sakshåndtering, samtidig som de (2) kan jobbe på den måten de er vant til, (3) få raskere tilgang til de siste saksdokumentene og (4) ha tilgang til gamle saker og notater til enhver tid. Å dele dokumenter og notater med andre har aldri vært enklere. Administrasjonen sparer tid og kostnader ved å unngå printing, kopiering, pakking, postgang og transport. I tillegg blir service til møtedeltakere bedret ettersom saker kan distribueres kontinuerlig og så snart de er klare.

 www.software-innovation.no

Om Sparebanken Vest:

Sparebanken Vest har fra 1823 vært aktivt med i samfunnsutviklingen på Vestlandet med finansielle tjenester til både private og næringsliv. Banken har per 01.01. 2010 63 kontorer, 250.000 kunder og 834 medarbeidere fra Sandnes i sør til Selje i nord. Sparebanken Vest er landets tredje største sparebank, med en forvaltningskapital på 98,1 mrd kroner pr 1. Kvartal 2010.

www.spv.no

Om oss

Om Software Innovation:Software Innovation er med sine om lag 400 ansatte, er et av Skandinavias fremste IT-miljøer. Vi er Skandinavias ledende selskap i å hjelpe virksomheter med å styre, håndtere og dele informasjon og dokumenter. Med over 25 års erfaring og kompetanse på området vil vi satse målrettet på å hjelpe kundene med å håndtere den kraftige økningen i informasjonsmengden. Vi tilbyr tjenester og produkter innenfor områdene informasjonsstyring, dokumenthåndtering og samhandling.