PRESSEMELDING Lanserer ny ledende løsning for styring av informasjon

(Lysaker, 16. april 2008) Software Innovations nye versjon av selskapets 360°-løsning tar styring, håndtering og deling av elektronisk informasjon til et nytt nivå gjennom sømløs integrering med Microsoft Office og Outlook. – Ikke noe annet softwareselskap har klart å utvikle en løsning som er like godt tilpasset Microsofts brukergrensesnitt, sier konserndirektør Kjell-Erik Tenold, leder av den norske virksomheten i Software Innovation.

– Nye 360° gir brukeren verdifull kontroll over den ufattelige informasjonsmengden som er selve livsnerven i dagens og fremtidens organisasjoner. Løsningen representerer et teknologisk kvantesprang; det finnes ingen lignende løsninger i markedet i dag, sier Tenold.

Nye 360° representerer en helt ny plattform for informasjonshåndtering som er integrert med Microsofts SharePoint teknologi, og som gjør det mulig å ta løsningen i bruk direkte fra Outlook og Office. 360° er en praktisk, fleksibel og moderne løsning som gjør at virksomheter kan sikre seg fullstendig kontroll over all elektronisk informasjon.

– Software Innovations løsninger utmerker seg gjennom den tette integrasjonen med vår teknologi og brukergrensesnitt. Løsningen til Software Innovation vil uten tvil bidra til å effektivisere informasjonsflyten hos kunden, og samtidig bidra til store kostnadsbesparelser, sier administrerende direktør i Microsoft Norge, Knut Morten Aasrud. Microsoft-sjefen berømmer dessuten Software Innovation for selskapets evne til å integrere 360°-løsningen med SharePoint, Office 2007 og Outlook.

– Ved hjelp av 360° vil kunden effektivt og raskt kunne dra nytte av eksisterende informasjon. Vi tar oss av all styring, håndtering og deling av informasjon, og sikrer dermed at kunden får full kontroll over informasjonsflyten. Løsningen gir vesentlig verdiøkning for kunden ved at de heller kan konsentrere seg om sin kjernevirksomhet fremfor å bruke ressurser på å håndtere informasjon. Vi er svært stolte av den nye løsningsplattformen som er utviklet over flere år, med basis i over 20 års erfaring i markedet, og spisskompetanse fra markedets kanskje mest krevende bransjer; olje- og gassmarkedet samt offentlig sektor, sier Kjell-Erik Tenold.

Og nå blir det enda viktigere å ha full dokument- og informasjonskontroll. I tillegg til eksisterende lovverk vil innføring av nye EU-direktiver 1. juli (Direktiv 4 og Direktiv 8 - ”EuroSox”), kreve en annen ryddighet. Dette gjelder både i håndtering av informasjon og kontroll over virksomhetens dokumentasjon.

– De kravene myndighetene nå innfører er en god mulighet for norske bedrifter til å få orden i eget hus. God informasjonshåndtering bør ikke ses på som et plagsomt krav, men som en kilde til konkurransefortrinn. Dette kan vår nye 360°-løsning bidra til, sier Tenold.

Software Innovation opererer i en svært spennende bransje i sterk vekst. Markedet for informasjonshåndteringstjenester er den raskest voksende sektoren i IT-bransjen.
– Fremtredende analysebyråer venter at markedet vil vokse med 10,5 prosent i året frem til 2011. I dag har totalmarkedet en størrelse på 470 millioner euro – i 2011 er det predikert at det vil ligge på 650 millioner euro, sier Tenold.

Kontaktpersoner:
Konserndirektør Kjell-Erik Tenold, Software Innovation Norge – mobil 9710 5000
Adm. direktør Knut Morten Aasrud, Microsoft Norge 99 40 51 80
Konserndirektør Halvor Walla, SI Software i Software Innovation ASA – mobil 9526 2120

Om Software Innovation
Software Innovation er med sine 541 ansatte et av Nordens fremste IT-miljøer. Vi er Nordens ledende selskap i å hjelpe virksomheter med å styre, håndtere og dele informasjon og dokumenter. Med over 20 års erfaring og kompetanse på området vil vi satse målrettet på å hjelpe kundene med å håndtere den kraftige økningen i informasjonsmengden. Gjennom vårt softwarehus og vårt konsulenthus tilbyr vi tjenester og produkter innenfor områdene informasjonsstyring, dokumenthåndtering og samhandling.
Se også www.software-innovation.no