8. mars ferirng på Sølvberget

I samarbeid med Nettverk for kjønnsforskning ved UIS inviterer Sølvberget, Stavanger kulturhus til 8. mars feiring. Tema for feiringen er: kjønn, kultur og religion og for å belyse temaet har vi invitert professor Jorunn Økland fra UIO og forfatter Amal Aden.

Med utgangspunkt i temaet: Kjønn, kultur og religion, setter vi søkelys på hvordan kulturelle normer og religiøse reguleringer legger føringer for kjønn og seksualitet. Hva er forholdet mellom religion og kultur? Hvordan kan en forstå kulturelle rammer for forståelse av kjønn i sammenheng med religiøs praksis? Hvordan kan vi forstå kjønn og seksualitet som regulerte praksiser i dagens samfunn? Årets hovedtaler er professor Jorunn Økland ved Senter for Tverrfaglig Kjønnsforskning på Universitetet i Oslo. I tillegg kommer forfatter Amal Aden, som ble kjent i Norges offentlighet etter at hun kritiserte deler av det somaliske innvandrermiljøet i boken Se oss: Bekymringsmelding fra en norsksomalisk kvinne i 2008. Aden drøfter kulturelle normer som begrenser kvinner og barn i norsksomaliske miljøer. Hun kritiserer både religiøs kultur og hverdagsnormer, og har et klart budskap: Kvinner og barn i innvandrermiljøene skal ha det samme rettsvernet, de samme frihetene og de samme mulighetene som alle andre i Norge i dag. For deltaljert tidsplan les mer på våre nettsider: http://stavanger-kulturhus.no/soelvberget/hva_skjer/8_mars_paa_soelvberget KONTAKT:

Tags:

Om oss

Siden 1987 har Sølvberget, Stavanger kulturhus vært byens og regionens kulturelle storstue og møteplass.Sølvberget er stedet der kunnskap, opplevelse og erkjennelse forenes. De drøye 15.000 kvadratmeterne har vært fylt med mange ulike aktiviteter disse årene. I dag forvaltes og drives Kulturhuset av det kommunale foretaket Sølvberget KF. I tillegg leier SF Kino, Norsk Barnemuseum, Barnas Kulturverksted, Kult.kafeen, Choco boco og Narvesen lokaler i huset. I overkant av 1,3 millioner besøkte kulturhuset i 2008, så publikum setter pris på dette varierte tilbud av aktiviteter. Sølvberget KFs dominerende virksomhet er Stavanger bibliotek, som fyller 3 etasjer i kulturhuset. I tillegg har virksomheten eget galleri, Sølvberget Galleri, som har et variert tilbud av utstillinger, ICORN - sekretariat for interansjonalt fribynettverk og litteratur- og ytringsfrihetsfestivalen Kapittel.

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker