Stavanger Røde Kors lanserer nettleksehjelpen

Som landets første lokalforening tilbyr nå Stavanger Røde Kors leksehjelp på nett. Kunnskapsminister Kristin Halvorsen foretar den formelle åpningen av nettleksehjelpen.no fredag 29. januar på Sølvberget, Stavanger kulturhus.

Målet med nettleksehjelpen.no er å gi flere ungdomskoleelever i Stavanger et bredere leksehjelpstilbud. Åpningen markeres med brask og bram fredag 29. januar, og nettsidene vil være i ordinær drift fra mandag 1. februar. - Vi er veldig glade for at Kristin Halvorsen er med på åpningen og på den måten synliggjør at leksehjelp er et viktig tilbud fra Røde Kors. I Stavanger har vi jevnlig kontakt med elever på vårt faste leksehjelpstilbud, men behovet er stort, sier Siri Heigre, prosjekt- og frivillighetskoordinator i Stavanger Røde Kors. Hun tror at man ved å bruke nettet, nå gjør hjelpen langt mer tilgjengelig, og at nettleksehjelp vil vi nå langt flere elever. Nettsidene er enkle å bruke. Elevene oppretter en konto hvor de har tilgang til egne spørsmål og svar, samt kunne søke blant andre spørsmål og svar i de ulike fagene. Tilsvarende konto opprettes av leksehjelperne. Tjenesten er utformet i tråd med Røde Kors' retningslinjer for arbeid med barn og unge, og sikrer anonymitet blant elevene. Logica, som er et av de største IKT-miljøene i Stavanger, har utviklet leksehjelpsløsningen i samarbeid med (designfirmaet) Germinatr. Begge firmaene har gjort dette vederlagsfritt. - Som kompetanse- og teknologiselskap er Logica opptatt av å bidra med løsninger som kan styrke læringsmiljøet for barn og ungdom. Arbeid med nettleksehjelp for Stavanger Røde Kors er en del av det samfunnsansvaret vi tar og vi ser stor verdi i å støtte Røde Kors arbeidet på denne måten, forteller leder av Logica Stavanger Jørgen Espeland. Per Kvalvaag i Germinatr har hatt hånd om det grafiske av nettleksehjelpen. - Ingen liker en selvhøytidelig lærer, enten det er på skolen eller på Nettleksehjelpen, så det ble et poeng å få inn litt humor i utformingen, sier Kvalvaag. Seksti leksehjelpere er allerede engasjert i Stavanger Røde Kors sin leksehjelp. - Vi forventer stor pågang fra Stavanger-ungdom til nettleksehjelpen, og er i full sving med å rekruttere og kurse flere frivillige. Behovet blir stort, og vi trenger flere nye. Alle som er interesserte er velkommen til å ta kontakt med oss, sier Heigre. Roar Houen, publikumsbygger ved Sølvberget, Stavanger kulturhus var initiativtaker til nettleksehjelpen. Ideen oppstod når han jobbet med prosjektet ”Jakten på ikke-brukeren”, og han har vært en viktig bidragsyter for å få prosjektet i gang. Houen understreker at han ikke er bekymret for at nettleksehjelpen vil trekke ungdom vekk fra biblioteket. - Biblioteket er i stadig utvikling og digitale medier gjør oss mer tilgjengelige. Mange vil nok fortsatt foretrekke den opprinnelige leksehjelpen på Sølvberget og biblioteket, og kanskje heller bruke nettjenesten litt innimellom, tror Houen. - Dessuten er vi positive til alle tiltak som kan bidra til utdanning og læring blant ungdom. Samarbeidet med Sølvberget har vært viktig for å få utviklet nettleksehjelpen.no her i Stavanger, men Røde Kors ønsker også å ta dette videre. - Vi starter i Stavanger, men ønsker på sikt å gjøre dette til et landsdekkende tilbud, forteller Siri Heigre fra Røde Kors. Åpningen av nettleksehjelpen: Sted: Sølvberget, kulturbiblioteket, 2 etasje Dato: 29. Januar 2010 Tidspunkt: 14:30 – 15:15 Kontaktperson Røde Kors: Siri Heigre 90165189 / siri.heigre@redcross.no Kontaktperson Sølvberget: Roar Houen 91553451 / roar.houen@stavanger-kulturhus.no

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker