Stor økning i bibliotekbesøket i 2009

Stavanger bibliotek opplever større interesse for sine tjenester enn på lenge. I 2009 økte besøket på biblioteket med 10 %, mens utlån av bøker og andre medier økte med 9 %.

Besøket økte i alle biblioteksavdelingene ved Sølvberget, også for Madla bibliotek som var stengt i ni måneder på grunn av flytting til Amfi Madla. Bøker til voksne og barn utgjør fortsatt to tredjedeler av det totale utlånet, men det er utlån av andre medier (i hovedsak film, lydbøker og musikk) som øker mest. Når det gjelder utlån av bøker, er det skjønnlitteratur for voksne som øker mest med 12%. For mer informasjon tak kontakt med: Marit Egaas Kulturhussjef Sølvberget, Stavanger bibliotek og kulturhus Tel 51507464, mob 908 53 123 marit.egaas@stavanger-kulturhus.no www.stavanger-kulturhus.no

Tags: