TRASS – et nytt Kapittel

​Kapittel, Stavanger internasjonale festival for litteratur og ytringsfrihet, arrangeres i 2011 fra 21.- 25. september, og vil ha temaet TRASS.

Temaet signaliserer en form for motvilje, motstand, eller gjenstridighet.

Vi ønsker med dette å slå et slag for den litteraturen som blir skrevet på tross av rådende oppfatninger og maktstrukturer. Den litteraturen som på en eller annen måte kjemper motstrøms framfor å følge ”mainstream”. Dette kan også være kunst som blir til under ugunstige vekstvilkår, en slags ”løvetannskunst”? Mange forfattere og kunstnere opplever daglig undertrykking og krenkelser av ytringsfriheten. For dem blir trass ofte en eksistensiell og kunstnerisk overlevelsesstrategi.

Temaet trass har også noe av barnet i seg. Det kan signalisere en motstand og et opprør som ikke lar seg begrunne, eller forsvare uten å henvise til en sterk og gjenstridig egenvilje. Og tar ikke kunsten og litteraturen ofte del i denne barnslige galskapen? Er ikke kunstneren ofte en som i sin kreativitet nettopp nekter å la seg sivilisere og bli konform?

Litterære vorspiel
Kapittel hadde i 2010 ca. 10 000 besøkende, noe som bidro til en økning på 87 % de siste tre årene. Fra sitt utgangspunkt på Sølvberget, Stavanger kulturhus satser festivalen på ytterligere å utvikle seg som en viktig litterær arena, også utenfor festivalperioden. Til våren arrangerer Kapittel tre litterære vorspiel, når de Brage-nominerte forfatterne Beate Grimsrud (17. febrar), Gaute Heivoll (17. mars) og Johan Harstad (19. mai) besøker Sølvberget for å snakke om sine forfatterskap.

KONTAKT:
Eirik Bø
Festivalsjef for Kapittel, Stavanger internasjonale festival for litteratur og ytringsfrihet
Mobil: 94816082
E-post: eirik.bo@stavanger-kulturhus.no

Kapittel, Stavanger internasjonale festival for litteratur og ytringsfrihet, er en årlig festival som arrangeres av Sølvberget, Stavanger bibliotek og kulturhus. Kapittel er Norges nest største litteraturfestival, og holder et sterkt fokus på internasjonal litteratur og samfunnsspørsmål, da særlig ytringsfrihet og kampen for det frie ord. Festivalen har som mål å bringe nye litterære stemmer til sitt publikum, og å være en arena for et bredt og spennende nasjonalt og internasjonalt felt av skjønn- og faglitteratur.

Tags:

Om oss

Siden 1987 har Sølvberget, Stavanger kulturhus vært byens og regionens kulturelle storstue og møteplass.Sølvberget er stedet der kunnskap, opplevelse og erkjennelse forenes. De drøye 15.000 kvadratmeterne har vært fylt med mange ulike aktiviteter disse årene. I dag forvaltes og drives Kulturhuset av det kommunale foretaket Sølvberget KF. I tillegg leier SF Kino, Norsk Barnemuseum, Barnas Kulturverksted, Kult.kafeen, Choco boco og Narvesen lokaler i huset. I overkant av 1,3 millioner besøkte kulturhuset i 2008, så publikum setter pris på dette varierte tilbud av aktiviteter. Sølvberget KFs dominerende virksomhet er Stavanger bibliotek, som fyller 3 etasjer i kulturhuset. I tillegg har virksomheten eget galleri, Sølvberget Galleri, som har et variert tilbud av utstillinger, ICORN - sekretariat for interansjonalt fribynettverk og litteratur- og ytringsfrihetsfestivalen Kapittel.

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker