Alle barna i SOS-barnebyen lever

Barna i SOS-barnebyen som ligger 16 km utenfor hovedstaden Port-au-Prince er alle i god behold. Barnebyen har kun mindre skader, og forbereder seg nå på å hjelpe andre barn og familier som er rammet av jordskjelvet.

Det er svært gledelig at alle barn under vår omsorg har det bra. Nå er det viktig å hjelpe andre barn og deres familier. Barn som er alene i katastrofesituasjoner er spesielt utsatt for overgrep, og derfor er det svært viktig at disse blir beskyttet så raskt som mulig. I samarbeid med SOS-barnebyer på Den Dominikanske Republikk, SOS-organisasjoner i Sentral- og Latin-Amerika og andre internasjonale hjelpeorganisasjoner, forberedes nå nødhjelpsforsyninger som mat, medisiner, rent drikkevann, klær og midlertidig husly for barn og familier som har mistet sine hjem i jordskjelvet. Psykologisk hjelp vil også bli iverksatt for utsatte familier og deres barn gjennom våre familieprogram. Barn først – Målet er å sørge for sikkerhet til flest mulig barn, og deretter gjenforene så mange barn som mulig med foreldre og familier. Av erfaring vet vi at svært mange barn mister sine familier og sitt nettverk under naturkatastrofer, og SOS-barnebyer vil ta et langsiktig ansvar for disse barna, sier generalsekretær i SOS-barnebyer, Svein Grønnern. Arbeidet med gjenforening gjøres i samarbeid med det Internasjonale Røde Kors. Lokalt tilstede SOS-barnebyer på Haiti er en lokal organisasjon med lang erfaring fra katastrofearbeid som følge av flere orkaner. Vi er etablert både i Port-au-Prince og i Cap Haïtien lenger nord i landet. Nasjonalkontoret i hovedstaden er ødelagt. Alle ansatte er i god behold, men leter etter sine egne familier. SOS-barnebyer har søkt Utenriksdepartementet om 15 millioner kroner i støtte til barna på Haiti. Fakta om SOS-barnebyer på Haiti SOS-barnebyer Haiti ble grunnlagt i 1979. Haiti er et av verdens fattigste land, og har flere ganger blitt rammet av naturkatastrofer. Vi hjelper mange tusen barn og deres familier på Haiti, fordelt på følgende program: Programmer:  2 SOS-barnebyer og ungdomshus (for 600 barn og ungdommer)  2 SOS-skoler og SOS-yrkesopplæringssentre (for 1800 elever)  4 SOS-familieprogrammer (for mer enn 2500 barn og deres familier) Norske faddere: Ca 1000 norske SOS-faddere støtter SOS-barnebyers program på Haiti. For å hjelpe barna på Haiti kan man benytte følgende kontonummer 8380 08 73730 eller bli Haiti-fadder via www.sos-barnebyer.no Fakta om SOS-barnebyer internasjonalt SOS-barnebyer ble grunnlagt av østerrikeren Herman Gmeiner. Han ønsket å hjelpe barna som hadde mistet foreldrene sine under 2. verdenskrig og etablerte den første SOS-barnebyen i Imst i Østerrike i 1949. Det er i dag 500 SOS-barnebyer og 2 000 SOS-program i 132 land. Stabil og langsiktig omsorg er det sentrale i SOS-barnebyers arbeid og målet er at barna skal kunne utvikle seg og bli selvstendige voksne. Vi arbeider for å få gi hvert enkelt barn gode relasjoner, stabilitet og god omsorg i en familie.

Tags:

Om oss

Vårt arbeid Hvert år opplever mange barn å miste foreldrene sine. I SOS-barnebyer får forldreløse og forsømte barn en ny familie og et nytt hjem. Her får barna bearbeide sin vanskelige fortid og lærer å tro på seg selv og andre. Stabil og langsiktig omsorg er det sentrale i SOS-barnebyers arbeid. I en barneby får barna en fast omsorgsperson, som regel en SOS-mor, og søsken som erstatter den biologiske familien de har mistet eller aldri har hatt. SOS-barnebyer gir utdanningsmuligheter til hvert enkelt barn, slik at de som voksne skal klare seg selv. Dette er nøkkelen til en bedre fremtid både for barna og landet de bor i. SOS-barnebyer er en politisk og religiøst nøytral organisasjon, som gir langsiktig hjelp til foreldreløse og forsømte barn - uavhengig av nasjonalitet, kultur og religion. Organisasjonen ble grunnlagt i 1949 av østerrikeren Hermann Gmeiner, som ønsket å hjelpe barn som hadde mistet foreldrene sine under 2. verdenskrig. Mer enn barnebyerI tillegg til å gi foreldreløse og forsømte barn et nytt hjem, arbeider SOS-barnebyer også for å forebygge foreldreløshet. Tiltak i barnebyens nærmiljø gir barneledede og andre vanskeligstilte familier muligheten til å hjelpe seg selv til en bedre og mer stabil tilværelse. Dette hindrer splittelse av familier, og sikrer en bedre livssituasjon for barna. Gratis familierådgiving, medisinsk hjelp, yrkesopplæring og aidsforebyggende tiltak er eksempler på organisasjonens utvidede virksomhet. Denne virksomheten finner sted i SOS-barnebyers barnehager, skoler, yrkesopplæringssentre, sosialsentre, medisinske sentre og nødhjelpsprogrammer - prosjekter SOS-barnebyer bygger og driver i tillegg til barnebyene. Slik bedres de sosiale forholdene for SOS-barna og barna og familiene i barnebyens nærmiljø. Gjennom SOS-barnebyers utvidede virksomhet, bidrar organisasjonen til en tryggere fremtid for enda flere barn.

Multimedia

Multimedia