Et nytt hjem fra Norge - tsunami 1 år etter

Takk for all hjelp og omtanke - foreldreløse barn etter tsunamien får et nytt hjem fra Norge Chetna (9) og Hina (10) mistet moren og søsteren sin i tsunamien 26. desember i fjor. De to jentene mistet alt i bølgene. De hadde store traumer og ingen som kunne ta vare på dem. I dag bor de to jentene i en midlertidig SOS-barneby i Pondicherry, India, takket være støtte fra Norge. Hundrevis av foreldreløse barn som Chetna og Hina vil få et nytt hjem i en av de seks nye SOS-barnebyene etter tsunamien. Tre av barnebyene etableres i Indonesia, en på Sri Lanka og to i India. Deler av de nye programmene finansieres fra Norge. - SOS-barnebyers viktigste oppgave i en katastrofe som tsunamien er å ta vare på barna som er alene, sier generalsekretær i SOS-barnebyer, Svein Grønnern. – De fleste blir gjenforent med familien sin, men erfaringsmessig vet vi at mange barn blir foreldreløse og trenger et omsorgstilbud. Det er derfor viktig med hjelp ikke bare i nødhjelpsfasen, men også i et langsiktig perspektiv. Fortsatt stort behov - Det er for tidlig å snakke om normalitet i de rammede områdene, sier Cedric de Silva i SOS-barnebyer Sri Lanka. Han forteller om tusenvis av mennesker som lever i midlertidige boformer, familier som mistet alt i bølgene og som må bygge opp sine liv på nytt. Utfordringer knyttet til logistikk og lokale myndigheter gjør at gjenoppbyggingen tar tid. Gregor Nitihardjo i SOS-barnebyer Indonesia er bekymret for den sene utviklingen i gjenoppbyggingsarbeidet. – I noen områder er utfordringene enorme i forhold til grunnforhold og muligheter til å finne rent vann. Samtidig er det utfordrende å jobbe i områdene som før tsunamien var isolerte på grunn av en årelang væpnet konflikt. Her må vi vise lokalbefolkningen at vi holder ord og gjennom dette skape tillit til oss som organisasjon. Det gjør vi først og fremst gjennom å vise fremgang i gjenoppbyggingen, sier Nitihardjo. Jentene smiler igjen - Da Chetna og Hina ble tatt hånd om av SOS-barnebyer var de sterkt traumatiserte. De har fått tett oppfølging, deltatt i terapi og sakte men sikkert startet på sin nye tilværelse. Nå kan jentene smile igjen og de vil så gjerne si takk, sier Sumanta Kar, prosjektleder i SOS-barnebyer India. – Det er veldig sterkt for jentene å vite at de har fått hjelp fra mennesker i Norge. 23 000 mennesker har fått hjelp av SOS-barnebyer etter tsunamien. Organisasjonen var godt etablert i alle de verst rammede landene, og kunne derfor yte hjelp umiddelbart. 15 lokalsamfunn på Sri Lanka, i Indonesia, India og Thailand er inkludert i SOS-barnebyers hjelpeprogram. Totalt bidrar SOS-barnebyer med nye private hus til 2195 familier, 343 fiskebåter og annet fiskeutstyr er delt ut til 1120 familier og 5 623 familier har fått og får hjelp gjennom programmet ”Strengthening the family”. I tillegg etableres 6 nye SOS-barnebyer, 14 SOS-barnehager, 5 SOS-sosialsentre og en rekke andre prosjekter i de hardest rammede områdene etter tsunamien. SOS-barnebyer gir foreldreløse og forsømte barn en familie og et trygt hjem, hjelper dem til å skape sin egen fremtid og tar del i utviklingen av deres lokalsamfunn. Organisasjonen er politisk og religiøst nøytral, og arbeider uavhengig av nasjonalitet, kultur og religion. SOS-barnebyer har i dag over 1700 prosjekter i 132 land over hele verden. 59 300 barn og unge har sitt hjem i en barneby eller et ungdomshus, og 131 900 går i SOS-barnehager, skoler og yrkesopplæringssentre. Over 900 000 barn og deres familier får daglig hjelp gjennom SOS-barnebyers arbeid. Bilder http://www.sos-barnebyer.no/tsunami6.jpg Foto: D. Sansoni http://www.sos-barnebyer.no/tsunami2.jpg Foto: D. Sansoni http://www.sos-barnebyer.no/tsunami3.jpg Foto: D. Sansoni http://www.sos-barnebyer.no/tsunami5.jpg Foto: D. Sansoni http://www.sos-barnebyer.no/indonesia2_s.posingis.jpg Foto: S. Posingis http://www.sos-barnebyer.no/indonesia_s.posingis.jpg Foto: S. Posingis Kontakt SOS-barnebyer v/informasjonssjef Synne Rønning Mobil 9179 1411, e-post synne@sos-barnebyer.no ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no

Om oss

Vårt arbeid Hvert år opplever mange barn å miste foreldrene sine. I SOS-barnebyer får forldreløse og forsømte barn en ny familie og et nytt hjem. Her får barna bearbeide sin vanskelige fortid og lærer å tro på seg selv og andre. Stabil og langsiktig omsorg er det sentrale i SOS-barnebyers arbeid. I en barneby får barna en fast omsorgsperson, som regel en SOS-mor, og søsken som erstatter den biologiske familien de har mistet eller aldri har hatt. SOS-barnebyer gir utdanningsmuligheter til hvert enkelt barn, slik at de som voksne skal klare seg selv. Dette er nøkkelen til en bedre fremtid både for barna og landet de bor i. SOS-barnebyer er en politisk og religiøst nøytral organisasjon, som gir langsiktig hjelp til foreldreløse og forsømte barn - uavhengig av nasjonalitet, kultur og religion. Organisasjonen ble grunnlagt i 1949 av østerrikeren Hermann Gmeiner, som ønsket å hjelpe barn som hadde mistet foreldrene sine under 2. verdenskrig. Mer enn barnebyerI tillegg til å gi foreldreløse og forsømte barn et nytt hjem, arbeider SOS-barnebyer også for å forebygge foreldreløshet. Tiltak i barnebyens nærmiljø gir barneledede og andre vanskeligstilte familier muligheten til å hjelpe seg selv til en bedre og mer stabil tilværelse. Dette hindrer splittelse av familier, og sikrer en bedre livssituasjon for barna. Gratis familierådgiving, medisinsk hjelp, yrkesopplæring og aidsforebyggende tiltak er eksempler på organisasjonens utvidede virksomhet. Denne virksomheten finner sted i SOS-barnebyers barnehager, skoler, yrkesopplæringssentre, sosialsentre, medisinske sentre og nødhjelpsprogrammer - prosjekter SOS-barnebyer bygger og driver i tillegg til barnebyene. Slik bedres de sosiale forholdene for SOS-barna og barna og familiene i barnebyens nærmiljø. Gjennom SOS-barnebyers utvidede virksomhet, bidrar organisasjonen til en tryggere fremtid for enda flere barn.