Fredlyerstatning til foreldreløse i Tanzania

Gir erstatningsbeløp til foreldreløse i Tanzania

Investor Arne Fredly gir erstatningsbeløpet fra forliket med Dagens Næringsliv til SOS-barnebyers arbeid i Tanzania. Beløpet på 400 000 kroner vil gå til utvidelsen av den eksisterende barnebyen i Arusha, og gir nytt håp til vanskeligstilte barn og familier i området.

- Jeg er selv far til to små jenter på fire og åtte år. Jeg er glad jeg kan gi barna mine en trygg og god oppvekst, men samtidig er det vanskelig å la være å tenke på at det finnes tusenvis av jevnaldrende barn som må klare seg uten foreldrenes omsorg og tilgang til mat, klær og skolegang. Disse barna får en tøffere start på livet enn vi er i stand til å forestille oss, og de har ingen mulighet til å få et bedre liv uten denne typen hjelp fra SOS-barnebyer. Jeg er ikke i tvil om at pengene fra Dagens Næringsliv vil være til stor nytte, sier Arne Fredly.

Den norskfinansierte SOS-barnebyen i Arusha har vært operativ siden 2000 og gir i dag et trygt hjem til 120 foreldreløse barn, skolegang til 500 barn og hjelp til 300 barn og deres familier gjennom et SOS-familieprogram. Erstatningsbeløpet fra Fredlysaken vil gå til den planlagte utvidelsen av barnebyen.

- Vi er svært takknemlige for at Fredly ønsker å gi erstatningsbeløpet til SOS-barnebyer. Det gir barn som har fått en dårlig start i livet en oppvekst med omsorg og utdanning og muligheter til å klare seg selv. I tillegg gis vanskeligstilte familier i Arusha hjelp og støtte til å skape seg en bedre hverdag, sier generalsekretær i SOS-barnebyer, Svein Grønnern.

Økende antall foreldreløse
Bakgrunnen for SOS-barnebyers arbeid i Arusha, Tanzania er et stigende antall foreldreløse og forsømte barn i området som følge av fattigdom, urbanisering og hiv- og aidsepidemien. Arne Fredly ønsker at flere skal engasjere seg for disse barna.

- Min oppfordring til alle andre er rimelig enkel: Støtt opp om arbeidet SOS-barnebyer utfører for å hjelpe de minste til å overleve. Dette er en form for langsiktig ”investering” som gir litt mening når resten av verden er preget av nedgangstider.


SOS-barnebyer gir foreldreløse og forsømte barn en familie og et trygt hjem, og vi hjelper dem med å forme sin egen fremtid. Vi forebygger at barn blir alene ved å styrke utsatte familier og bidra til lokalsamfunnets utvikling.

SOS-barnebyer har i dag 473 SOS-barnebyer og totalt over 1900 prosjekter i 132 land over hele verden. 1,1 millioner barn og deres familier får hjelp gjennom SOS-barnebyers arbeid. I 2009 markerer SOS-barnebyer 60 års internasjonalt arbeid innen barneomsorg.


For mer informasjon
SOS-barnebyer v/informasjonssjef Synne Rønning
mobil 91 79 14 11 eller e-post synne@sos-barnebyer.no
www.sos-barnebyer.no

Bilder
http://sos-fadderskap.sos-barnebyer.no/bilder/tanzania_arusha.jpg
Foto: H. Atkins, SOS-barnebyer

http://sos-fadderskap.sos-barnebyer.no/bilder/tanzania_arusha2.jpg
Foto: S. Erken, SOS-barnebyer

Om oss

Vårt arbeid Hvert år opplever mange barn å miste foreldrene sine. I SOS-barnebyer får forldreløse og forsømte barn en ny familie og et nytt hjem. Her får barna bearbeide sin vanskelige fortid og lærer å tro på seg selv og andre. Stabil og langsiktig omsorg er det sentrale i SOS-barnebyers arbeid. I en barneby får barna en fast omsorgsperson, som regel en SOS-mor, og søsken som erstatter den biologiske familien de har mistet eller aldri har hatt. SOS-barnebyer gir utdanningsmuligheter til hvert enkelt barn, slik at de som voksne skal klare seg selv. Dette er nøkkelen til en bedre fremtid både for barna og landet de bor i. SOS-barnebyer er en politisk og religiøst nøytral organisasjon, som gir langsiktig hjelp til foreldreløse og forsømte barn - uavhengig av nasjonalitet, kultur og religion. Organisasjonen ble grunnlagt i 1949 av østerrikeren Hermann Gmeiner, som ønsket å hjelpe barn som hadde mistet foreldrene sine under 2. verdenskrig. Mer enn barnebyerI tillegg til å gi foreldreløse og forsømte barn et nytt hjem, arbeider SOS-barnebyer også for å forebygge foreldreløshet. Tiltak i barnebyens nærmiljø gir barneledede og andre vanskeligstilte familier muligheten til å hjelpe seg selv til en bedre og mer stabil tilværelse. Dette hindrer splittelse av familier, og sikrer en bedre livssituasjon for barna. Gratis familierådgiving, medisinsk hjelp, yrkesopplæring og aidsforebyggende tiltak er eksempler på organisasjonens utvidede virksomhet. Denne virksomheten finner sted i SOS-barnebyers barnehager, skoler, yrkesopplæringssentre, sosialsentre, medisinske sentre og nødhjelpsprogrammer - prosjekter SOS-barnebyer bygger og driver i tillegg til barnebyene. Slik bedres de sosiale forholdene for SOS-barna og barna og familiene i barnebyens nærmiljø. Gjennom SOS-barnebyers utvidede virksomhet, bidrar organisasjonen til en tryggere fremtid for enda flere barn.