Intervju med frivillig - tilbys vederlagsfritt

Intervju med frivillig - tilbys vederlagsfritt Så et frø - hjelp et barn Sommeren står i solsikkens tegn, og vi håper alle vil være med på å så et solsikkefrø. Frøet representerer en spire til en bedre fremtid for barn over hele verden. Oppfordringen kommer fra generalsekretær i SOS-barnebyer, Svein Grønnern. Faddere, venner, frivillige og andre støttespillere over hele landet bidrar i disse dager til Solsikkeaksjonen, som arrangeres i forbindelse med SOS-barnebyers 40-årsjubileum i Norge. - Har det noen gang slått deg hvordan et bitte lite solsikkefrø som plantes i jorda, kan vokse opp til å bli en sterk og vakker solsikke? Tenk på at et lite barn som noen ser og bryr seg om, på samme måte vokser seg sterkt og blir et trygt menneske, sier Grønnern. - Så hver gang du ser en solsikke, håper jeg at den minner deg om de barna du har hjulpet gjennom ditt bidrag, fortsetter han. 40 år for barn - Det startet med Fritjov Nansen, forteller Svein Grønnern om SOS-barnebyers arbeid i Norge. Det var nemlig navnet på det første barnebyhuset finansiert av norske faddere og venner. Huset er fortsatt hjemmet til foreldreløse og forsømte barn i Daegu i Sør-Korea - Vi har så mye å takke for, sier Grønnern. - Så enormt mange faddere, skoler, barnehager, bedrifter og andre støttespillere i Norge har bidratt til SOS-barnebyers arbeid gjennom disse 40 årene. Resultatet er nye hjem til barn over hele verden. I dag driver SOS-barnebyer mer enn 1600 prosjekter over hele verden, hvorav 442 er barnebyer. - Vil du bidra til Solsikkeaksjonen, eller bli SOS-fadder kan du ta kontakt med oss på telefon 02210 eller på www.sos-barnebyer.no, avslutter Svein Grønnern. - Nå går jeg ut og planter en solsikke! SOS-barnebyer er en politisk og religiøst nøytral organisasjon, som gir langsiktig hjelp til foreldreløse og forsømte barn - uavhengig av nasjonalitet, kultur og religion. Organisasjonen ble etablert i 1949 av østerrikeren Hermann Gmeiner, som ønsket å hjelpe barn som hadde mistet foreldrene sine under 2.verdenskrig. I dag arbeider SOS-barnebyer i 131 land over hele verden. ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/05/13/20040513BIT20390/bild.html Bilde

Om oss

Vårt arbeid Hvert år opplever mange barn å miste foreldrene sine. I SOS-barnebyer får forldreløse og forsømte barn en ny familie og et nytt hjem. Her får barna bearbeide sin vanskelige fortid og lærer å tro på seg selv og andre. Stabil og langsiktig omsorg er det sentrale i SOS-barnebyers arbeid. I en barneby får barna en fast omsorgsperson, som regel en SOS-mor, og søsken som erstatter den biologiske familien de har mistet eller aldri har hatt. SOS-barnebyer gir utdanningsmuligheter til hvert enkelt barn, slik at de som voksne skal klare seg selv. Dette er nøkkelen til en bedre fremtid både for barna og landet de bor i. SOS-barnebyer er en politisk og religiøst nøytral organisasjon, som gir langsiktig hjelp til foreldreløse og forsømte barn - uavhengig av nasjonalitet, kultur og religion. Organisasjonen ble grunnlagt i 1949 av østerrikeren Hermann Gmeiner, som ønsket å hjelpe barn som hadde mistet foreldrene sine under 2. verdenskrig. Mer enn barnebyerI tillegg til å gi foreldreløse og forsømte barn et nytt hjem, arbeider SOS-barnebyer også for å forebygge foreldreløshet. Tiltak i barnebyens nærmiljø gir barneledede og andre vanskeligstilte familier muligheten til å hjelpe seg selv til en bedre og mer stabil tilværelse. Dette hindrer splittelse av familier, og sikrer en bedre livssituasjon for barna. Gratis familierådgiving, medisinsk hjelp, yrkesopplæring og aidsforebyggende tiltak er eksempler på organisasjonens utvidede virksomhet. Denne virksomheten finner sted i SOS-barnebyers barnehager, skoler, yrkesopplæringssentre, sosialsentre, medisinske sentre og nødhjelpsprogrammer - prosjekter SOS-barnebyer bygger og driver i tillegg til barnebyene. Slik bedres de sosiale forholdene for SOS-barna og barna og familiene i barnebyens nærmiljø. Gjennom SOS-barnebyers utvidede virksomhet, bidrar organisasjonen til en tryggere fremtid for enda flere barn.

Dokumenter og linker