Ny modell for barneomsorg i Norge

Ny modell for barneomsorg i Norge – åpning av SOS-barnebyen i Bergen 24. september er det offisiell åpning av Norges første SOS-barneby, i Olsvik i Bergen. Gode relasjoner, stabilitet og omsorg i en familie er det sentrale i barnebyen, som vil ha plass til 32 barn. SOS-barnebyer fyller 60 år i 2009, og jubileet markeres med åpningen av barnebyen i Bergen. Mer enn 60 000 barn på verdensbasis har i dag sitt hjem i en SOS-barneby. Plass til flere barn – Vi vet at mange barn venter på fosterhjem, og at søsken ofte splittes når de trenger en ny familie å bo hos. Dette er også bakgrunnen for etableringen av barnebyen i Bergen, som spesielt har sin styrke i muligheten til å ta imot søsken. Vi har plass til flere barn nå, og håper det vil komme flere i løpet av den nærmeste tiden, sier generalsekretær i SOS-barnebyer, Svein Grønnern. I dag er fem av de åtte familiehusene i barnebyen innflyttet, og det bor barn i tre av dem. Hvert av familiehusene fungerer som fosterhjem, og i en barneby er det barna som blir boende og fosterforeldrene som flytter dersom de må avslutte oppdraget. – Barnebyen kan derfor gi barna større forutsigbarhet og mulighet til å beholde viktige relasjoner i livene sine Barnebyen har også et støtteapparat som avlaster, veileder og støtter foreldrene, sier Grønnern. Barna i fokus Budskapet et trygt hjem for alle barn står sentralt i forbindelse med åpningen av barnebyen i Bergen. Her vil blant andre SOS-barnebyers internasjonale president Helmut Kutin, SOS-ambassadør Trond-Viggo Torgersen, styreforman Sigbjørn Johnsen, SOS-ungdom fra Finland og barn og unge fra lokalmiljøet bidra. Omsorgsmodellen som nå etableres i Norge har sin opprinnelse i Østerrike, og finnes i dag i 132 land. Det er over 100 SOS-barnebyer i Europa og fem i vårt naboland Finland. Fakta om SOS-barnebyen i Bergen SOS-barnebyen i Bergen er et fosterhjemstiltak som spesielt er rettet mot og planlagt for søsken som plasseres sammen. Det er et tilbud til barn som trenger en ny familie å bo hos. Primært er barnebyen et tilbud til barn fra Bergen og Hordaland, men det åpnes for søknader fra hele landet. Barn mellom fire og ti år prioriteres (yngre og eldre søsken får også plass). SOS-barnebyen har åtte familiehus, gjestehus m/hybelleiligheter og felleshus med aktivitetsrom og kontorer. Stabil og langsiktig omsorg er det sentrale i SOS-barnebyers arbeid, og målet er at barna skal kunne utvikle seg og bli selvstendige voksne. Vi arbeider med å gi hvert enkelt barn gode relasjoner, stabilitet og god omsorg i en familie. SOS-barnebyer er en livssynsnøytral organisasjon. Landets kultur og tradisjon preger oppdragelsen, og det blir utvist respekt for det enkelte barns nasjonale, etniske og religiøse egenart. Det er i dag nær 500 SOS-barnebyer og 2 000 SOS-program i 132 land. For mer informasjon www.sos-barnebyer.no SOS-barnebyer v/informasjonssjef Synne Rønning mobil 91 79 14 11 eller e-post synne@sos-barnebyer.no

Om oss

Vårt arbeid Hvert år opplever mange barn å miste foreldrene sine. I SOS-barnebyer får forldreløse og forsømte barn en ny familie og et nytt hjem. Her får barna bearbeide sin vanskelige fortid og lærer å tro på seg selv og andre. Stabil og langsiktig omsorg er det sentrale i SOS-barnebyers arbeid. I en barneby får barna en fast omsorgsperson, som regel en SOS-mor, og søsken som erstatter den biologiske familien de har mistet eller aldri har hatt. SOS-barnebyer gir utdanningsmuligheter til hvert enkelt barn, slik at de som voksne skal klare seg selv. Dette er nøkkelen til en bedre fremtid både for barna og landet de bor i. SOS-barnebyer er en politisk og religiøst nøytral organisasjon, som gir langsiktig hjelp til foreldreløse og forsømte barn - uavhengig av nasjonalitet, kultur og religion. Organisasjonen ble grunnlagt i 1949 av østerrikeren Hermann Gmeiner, som ønsket å hjelpe barn som hadde mistet foreldrene sine under 2. verdenskrig. Mer enn barnebyerI tillegg til å gi foreldreløse og forsømte barn et nytt hjem, arbeider SOS-barnebyer også for å forebygge foreldreløshet. Tiltak i barnebyens nærmiljø gir barneledede og andre vanskeligstilte familier muligheten til å hjelpe seg selv til en bedre og mer stabil tilværelse. Dette hindrer splittelse av familier, og sikrer en bedre livssituasjon for barna. Gratis familierådgiving, medisinsk hjelp, yrkesopplæring og aidsforebyggende tiltak er eksempler på organisasjonens utvidede virksomhet. Denne virksomheten finner sted i SOS-barnebyers barnehager, skoler, yrkesopplæringssentre, sosialsentre, medisinske sentre og nødhjelpsprogrammer - prosjekter SOS-barnebyer bygger og driver i tillegg til barnebyene. Slik bedres de sosiale forholdene for SOS-barna og barna og familiene i barnebyens nærmiljø. Gjennom SOS-barnebyers utvidede virksomhet, bidrar organisasjonen til en tryggere fremtid for enda flere barn.

Multimedia

Multimedia