Russen gjør gjerne en frivillig innsats

En ny undersøkelse gjennomført blant årets russ viser at hele 66 prosent ønsker å engasjere seg i frivillig arbeid, også i fremtiden. Den viktigste motivasjonsfaktoren er muligheten til å gjøre noe for andre. Det lover godt for Russens Humanitære Aksjon torsdag 11. mars, som gjennomføres til inntekt for SOS-barnebyer

SOS-barnebyer samarbeider med russen for fjerde året på rad. Russens Humanitære Aksjon gjennomføres flere steder i landet, og i løpet av de foregående tre år er over 4,2 millioner kroner samlet inn. Det vil gi skolegang for 360 elever hvert år på SOS-skolen i Livingstone, Zambia, som allerede er i drift og går under navnet ”Russens skole”. Russen har bestemt at 30 prosent av inntektene fra årets aksjon skal gå til barn som er rammet av jordskjelvet på Haiti. – Dersom resultatene fra undersøkelsen blant årets russ er representative for andre i denne aldersgruppen, betyr dette at fremtiden for rekrutteringen til frivillig og humanitært arbeid ser lys ut. Innsatsen så langt har gitt flere generasjoner av vanskeligstilte unge i Zambia et bedre utdanningstilbud, og i år vil også barn rammet av jordskjelvkatastrofen i Haiti få hjelp av russ fra Norge. Det er et stort behov for hjelp, og vi er svært takknemlige for innsatsen, sier generalsekretær i SOS-barnebyer, Svein Grønnern. Russens hovedstyre er også fornøyd med resultatene fra spørreundersøkelsen. – Vi er stolte av at hele 66 prosent av russen ønsker å bruke tid på frivillig arbeid i fremtiden, uten å tenke på egen vinning. Kun en liten prosentandel* oppgir at faktorer som høyere sosial status og jobberfaring på CV-en er motivasjonen for å arbeide for humanitære organisasjoner. Nesten 90 prosent svarer at de vil engasjere seg for å gjøre noe for andre. Vi håper dette kan være med å bryte ned fordommene om at russen bare tenker på seg selv,” sier Jørgen Osnes i Russens hovedstyre. Torsdag 11. mars gjør flere tusen russ en frivillig innsats for SOS-barnebyer, noen bærer bøsser, andre har revy. I år er skoler fra hele ni fylker med på aksjonen, noe som er rekord. – Det er fint å kunne gi barn i fattige land en mulighet for utdanning, noe vi her til lands tar for gitt. Det er viktig å satse på de unges framtid, og derfor oppfordrer vi alle som møter oss på aksjonsdagen om å gi så det monner!”, sier Jørgen Osnes. *1,2 prosent av respondentene sier at de ønsker å engasjere seg i frivillig arbeid fordi de får høyere sosial status, og 6,3 prosent gjør det fordi de vil få jobberfaring på CV-en. Tall fra undersøkelsen: • 15,3 prosent av respondentene sier de i dag deltar i frivillig arbeid for humanitære organisasjoner, 17 prosent av jentene og 12 prosent av guttene. • 66 prosent av respondentene sier de gjerne ønsker å bruke tid på frivillig arbeid, og gjøre noe for andre uten at de personlig tjener på det • Hele 50 prosent av jentene svarer uforbeholdent ja til at de i fremtiden ønsker å bruke tid på frivillig arbeid. Blant guttene svarer 25 prosent ja på dette. • 89,3 prosent oppgir ”å gjøre noe for andre” som motivasjon for å engasjere seg i frivillig arbeid. Undersøkelsen har blitt gjennomført av ROK i samarbeid med SOS-barnebyer og Släger Kommunikasjon. Totalt 2973 av årets russ i ulike deler av landet har avgitt svar.

Tags:

Om oss

Vårt arbeid Hvert år opplever mange barn å miste foreldrene sine. I SOS-barnebyer får forldreløse og forsømte barn en ny familie og et nytt hjem. Her får barna bearbeide sin vanskelige fortid og lærer å tro på seg selv og andre. Stabil og langsiktig omsorg er det sentrale i SOS-barnebyers arbeid. I en barneby får barna en fast omsorgsperson, som regel en SOS-mor, og søsken som erstatter den biologiske familien de har mistet eller aldri har hatt. SOS-barnebyer gir utdanningsmuligheter til hvert enkelt barn, slik at de som voksne skal klare seg selv. Dette er nøkkelen til en bedre fremtid både for barna og landet de bor i. SOS-barnebyer er en politisk og religiøst nøytral organisasjon, som gir langsiktig hjelp til foreldreløse og forsømte barn - uavhengig av nasjonalitet, kultur og religion. Organisasjonen ble grunnlagt i 1949 av østerrikeren Hermann Gmeiner, som ønsket å hjelpe barn som hadde mistet foreldrene sine under 2. verdenskrig. Mer enn barnebyerI tillegg til å gi foreldreløse og forsømte barn et nytt hjem, arbeider SOS-barnebyer også for å forebygge foreldreløshet. Tiltak i barnebyens nærmiljø gir barneledede og andre vanskeligstilte familier muligheten til å hjelpe seg selv til en bedre og mer stabil tilværelse. Dette hindrer splittelse av familier, og sikrer en bedre livssituasjon for barna. Gratis familierådgiving, medisinsk hjelp, yrkesopplæring og aidsforebyggende tiltak er eksempler på organisasjonens utvidede virksomhet. Denne virksomheten finner sted i SOS-barnebyers barnehager, skoler, yrkesopplæringssentre, sosialsentre, medisinske sentre og nødhjelpsprogrammer - prosjekter SOS-barnebyer bygger og driver i tillegg til barnebyene. Slik bedres de sosiale forholdene for SOS-barna og barna og familiene i barnebyens nærmiljø. Gjennom SOS-barnebyers utvidede virksomhet, bidrar organisasjonen til en tryggere fremtid for enda flere barn.

Dokumenter og linker