Skal lede Norges første SOS-barneby

Norges første SOS-barneby: Lederteamet på plass Merete Aronsen (37) og Turid Maartmann Weisser (45) er et historisk team. De er henholdsvis leder og nestleder i Norges første SOS-barneby som skal stå ferdig i Bergen ved juletider i 2007. – Barnebyen skal være en by som barna skal være stolte over å vokse opp i. Det skal være en by på barnas premisser, sier Norges første barnebyleder, Merete Aronsen. SOS-barnebyen blir en ny omsorgsmodell i Norge. Her vil søskengrupper få et tilbud om å vokse opp sammen, og barnebyen vil være barnas varige hjem. Det er de voksne som må flytte hvis de vil slutte i jobben. Barna blir boende og beholder skolen, nettverket og vennene sine. Barnebyen i Bergen er blitt en realitet i nært samarbeid med Bergen Kommune, Barnevernet og Barne-, Ungdoms- og Familieetaten Region Vest. Når arbeidet starter med å vurdere hvilke barn som skal få plass i barnebyen, vil det gjøres i nært samarbeid med disse instansene. Aronsen og Weisser har solid bakgrunn innenfor pedagogikk og spesialundervisning, og de har begge jobbet med barn tidligere, også vanskeligstilte. De har ledererfaring fra stillinger som henholdsvis undervisningsinspektør i barneskolen og som rektor ved Steinerskolen. Som en del av den praktiske opplæringen skal begge hospitere i en SOS-barneby i Finland. Sammen skal de rekruttere alle som skal jobbe og bo i SOS-barnebyen i Kjøkkelvik i Loddefjord utenfor Bergen. Det gjelder både SOS-foreldrene som skal bli barnas nye omsorgspersoner, og resten av staben. Fakta om Norges første SOS-barneby Bygges i Kjøkkelvik i bydelen Loddefjord i Bergen. Planlagt innflyttingsstart årsskiftet 2007/2008. Barnebyen består av 8 familiehus og et felleshus som skal brukes av både barnebybarna og barna i lokalmiljøet. Et tilbud til barnevernsbarn i Bergensområdet. Tilbyr forsterkede fosterhjem til barn som opplever omsorgssvikt. Etableres i nært samarbeid med Bergen kommune. Fakta om SOS-barnebyer SOS-barnebyer gir langsiktig hjelp til foreldreløse og omsorgstrengende barn. I dag finnes det 457 SOS-barnebyer og totalt over 1700 prosjekter i 132 land over hele verden. Over 1 million barn og deres familier får daglig hjelp gjennom SOS-barnebyers arbeid. I Vest-Europa finnes det i dag over 90 barnebyer. Bilde: http://www.sos-barnebyer.no/Merete_Aronsen.jpg Foto: Stig N. Andersen ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no

Om oss

Vårt arbeid Hvert år opplever mange barn å miste foreldrene sine. I SOS-barnebyer får forldreløse og forsømte barn en ny familie og et nytt hjem. Her får barna bearbeide sin vanskelige fortid og lærer å tro på seg selv og andre. Stabil og langsiktig omsorg er det sentrale i SOS-barnebyers arbeid. I en barneby får barna en fast omsorgsperson, som regel en SOS-mor, og søsken som erstatter den biologiske familien de har mistet eller aldri har hatt. SOS-barnebyer gir utdanningsmuligheter til hvert enkelt barn, slik at de som voksne skal klare seg selv. Dette er nøkkelen til en bedre fremtid både for barna og landet de bor i. SOS-barnebyer er en politisk og religiøst nøytral organisasjon, som gir langsiktig hjelp til foreldreløse og forsømte barn - uavhengig av nasjonalitet, kultur og religion. Organisasjonen ble grunnlagt i 1949 av østerrikeren Hermann Gmeiner, som ønsket å hjelpe barn som hadde mistet foreldrene sine under 2. verdenskrig. Mer enn barnebyerI tillegg til å gi foreldreløse og forsømte barn et nytt hjem, arbeider SOS-barnebyer også for å forebygge foreldreløshet. Tiltak i barnebyens nærmiljø gir barneledede og andre vanskeligstilte familier muligheten til å hjelpe seg selv til en bedre og mer stabil tilværelse. Dette hindrer splittelse av familier, og sikrer en bedre livssituasjon for barna. Gratis familierådgiving, medisinsk hjelp, yrkesopplæring og aidsforebyggende tiltak er eksempler på organisasjonens utvidede virksomhet. Denne virksomheten finner sted i SOS-barnebyers barnehager, skoler, yrkesopplæringssentre, sosialsentre, medisinske sentre og nødhjelpsprogrammer - prosjekter SOS-barnebyer bygger og driver i tillegg til barnebyene. Slik bedres de sosiale forholdene for SOS-barna og barna og familiene i barnebyens nærmiljø. Gjennom SOS-barnebyers utvidede virksomhet, bidrar organisasjonen til en tryggere fremtid for enda flere barn.