SOS-barnebyen i Bergen trenger fosterforeldre

Flere hundre barn i Norge venter på fosterhjemsplass, behovet for gode tilbud til barna er stort. SOS-barnebyen i Bergen er et fosterhjemstilbud som gir barn en ny familie, og for å kunne gi flere barn en trygg og stabil oppvekst trenger barnebyen nye SOS-foreldre.

SOS-barnebyen i Bergen åpnet i 2008, og i dag bor det barn og SOS-foreldre i seks av de åtte familiehusene i barnebyen. Barnebyen er den første i Norge og gir et nytt hjem til barn som ikke kan bo sammen med familien sin.

- Det er mange barn som venter på fosterhjem i Norge, og som lurer på hvor de skal vokse opp. Derfor ønsker vi å ta imot flere barn, og gi liv til alle familiehusene i barnebyen. Til det trenger vi flere foreldre, sier barnebyleder Øystein Helgesen.

SOS-foreldre er enslige eller par som ønsker å bo sammen med barn og være del av et fellesskap.

Ser etter modige, gode omsorgspersoner
Alle barn trenger stabilitet, forutsigbarhet og gode omsorgspersoner som gir dem trygghet. Barn som må flytte fra familien sin trenger dette ekstra mye. De som vil bli SOS-foreldre søker derfor ikke bare en jobb, men en livsoppgave.

- Vi ser etter gode omsorgspersoner. De må være modige, og ønske seg et fellesskap der barna står i fokus. Vi ser etter de som er der hver morgen og sier Ha en fin skoledag. De som sitter på sengekanten når ting er vanskelig og sier Jeg blir her. Jeg går ikke, sier Helgesen.

Tar fosterforeldrene på alvor
En viktig suksessfaktor for SOS-barnebyer er forutsigbare økonomiske og sosiale rammer for fosterfamiliene.

- Våre fosterforeldre påtar seg et langsiktig omsorgsansvar.  Derfor har SOS-barnebyer internasjonalt |lang tradisjon for å etablere trygge rammer for fosterforeldrene.  Eksempler på dette er opplæring og veiledning, et støtteapparat å dele ansvaret med og gode pensjonsordninger, sier generalsekretær i SOS-barnebyer, Svein Grønnern.

Bred internasjonal erfaring
Barnebymodellen er et supplement til eksisterende barnevernstiltak i Norge. SOS-barnebyer har over 60 års internasjonal erfaring med barneomsorg, og barnebyen i Bergen er knyttet opp mot et pedagogisk nettverk med mer enn 60 barnebyer i Vest-Europa. Erfaringer fra Finland, som har fem SOS-barnebyer, viser at barnebymodellen gir gode oppvekstvilkår for barn som opplever omsorgssvikt, og at barn fra barnebyene lykkes godt i voksenlivet.

- Det finnes i dag ingen andre permanente fosterhjem i Norge som har som mål å sikre at barna kan bli boende dersom de voksne slutter eller gir opp, enn SOS-barnebyer. Det er også vanskelig å finne andre tilbud som kan ta imot en samlet søskengruppe. I en SOS-barneby kan søsken fortsette å bo sammen, sier generalsekretær i SOS-barnebyer, Svein Grønnern.

SOS-barnebyer Bergen

  •  8 familiehus, 1 felleshus, 1 gjestehus og 1 hus til barnebyleder
  •  Ligger i Olsvik, Laksevåg
  • De første barna flyttet inn sommeren 2008
  • Gir et hjem og en familie til 32 barn ved full kapasitet.

For mer informasjon

SOS-barnebyer v/informasjonssjef Synne Rønning
Mobil 91 79 14 11 eller e-post synne@sos-barnebyer.no
www.sos-barnebyer.no

SOS-barnebyer er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider for å gi barn et trygt hjem. Vi støtter familier slik at de kan skape et godt oppvekstmiljø for barna sine, og gir barn som trenger en ny familie, et nytt hjem i en SOS-barneby. Vi sørger for utdanning og helsetilbud, enten gjennom egne programmer eller i samarbeid med ansvarsfulle partnere. Målet er at barna skal bli selvstendige voksne og en ressurs for samfunnet sitt. SOS-barnebyer har over 60 års erfaring innen barneomsorg og arbeider uavhengig av nasjonalitet, kultur og religion i 132 land over hele verden.  

 

Tags:

Om oss

Vårt arbeid Hvert år opplever mange barn å miste foreldrene sine. I SOS-barnebyer får forldreløse og forsømte barn en ny familie og et nytt hjem. Her får barna bearbeide sin vanskelige fortid og lærer å tro på seg selv og andre. Stabil og langsiktig omsorg er det sentrale i SOS-barnebyers arbeid. I en barneby får barna en fast omsorgsperson, som regel en SOS-mor, og søsken som erstatter den biologiske familien de har mistet eller aldri har hatt. SOS-barnebyer gir utdanningsmuligheter til hvert enkelt barn, slik at de som voksne skal klare seg selv. Dette er nøkkelen til en bedre fremtid både for barna og landet de bor i. SOS-barnebyer er en politisk og religiøst nøytral organisasjon, som gir langsiktig hjelp til foreldreløse og forsømte barn - uavhengig av nasjonalitet, kultur og religion. Organisasjonen ble grunnlagt i 1949 av østerrikeren Hermann Gmeiner, som ønsket å hjelpe barn som hadde mistet foreldrene sine under 2. verdenskrig. Mer enn barnebyerI tillegg til å gi foreldreløse og forsømte barn et nytt hjem, arbeider SOS-barnebyer også for å forebygge foreldreløshet. Tiltak i barnebyens nærmiljø gir barneledede og andre vanskeligstilte familier muligheten til å hjelpe seg selv til en bedre og mer stabil tilværelse. Dette hindrer splittelse av familier, og sikrer en bedre livssituasjon for barna. Gratis familierådgiving, medisinsk hjelp, yrkesopplæring og aidsforebyggende tiltak er eksempler på organisasjonens utvidede virksomhet. Denne virksomheten finner sted i SOS-barnebyers barnehager, skoler, yrkesopplæringssentre, sosialsentre, medisinske sentre og nødhjelpsprogrammer - prosjekter SOS-barnebyer bygger og driver i tillegg til barnebyene. Slik bedres de sosiale forholdene for SOS-barna og barna og familiene i barnebyens nærmiljø. Gjennom SOS-barnebyers utvidede virksomhet, bidrar organisasjonen til en tryggere fremtid for enda flere barn.