SOS-barnebyer etterlyser mer familiefokus i utviklingspolitikken

Familien er den viktigste arenaen for barns utvikling. Og samfunnsutvikling starter med sterke familier. Den pågående finanskrisen har rammet mange millioner familier, og foreldrene klarer ikke ta hånd om barna sine. I anledning FNs internasjonale familiedag oppfordrer SOS-barnebyer norske myndigheter til å vektlegge familiens betydning for barn i utviklingsarbeidet. 

FN og Verdensbanken anslår at den pågående økonomiske krisen har ført ytterligere 47-84 millioner mennesker ut i ekstrem fattigdom. SOS-barnebyers Familierapport 2012 uttrykker spesiell bekymring over situasjonen til familier som fra før finanskrisen levde under fattigdomsgrensen på sju kroner dagen. De har hverken tilgang til nok næringsrik mat, et akseptabelt boforhold eller et helse- eller skoletilbud. Foreldrene mangler det helt grunnleggende for å kunne gi tilstrekkelig omsorg til barna sine. I ytterste konsekvens blir barna overlatt til seg selv.  

Situasjonen er alarmerende, og SOS-barnebyer benytter FNs internasjonale familiedag til å etterlyse en større vilje hos myndigheter til å hjelpe sårbare familier i krise. 

– Vi ser en tendens til at myndigheter i krisetider kutter i velferdsordningene som kunne ha berget de mest marginaliserte familiene gjennom den vanskelige tiden. Finanskrisen må ikke bli en unnskyldning for myndigheter til å redusere hjelp til utsatte familier. Den bør heller føre til en sterkere støtte til familier for å styrke barns rettigheter og sikre et godt oppvekstmiljø, sier SOS-barnebyers generalsekretær Svein Grønnern. 

Et trygt hjem i et velfungerende samfunn skaper et grunnlag alle familier trenger for å kunne gi barna sine omsorg og beskyttelse, slik at de kan vokse opp til å bli selvstendige voksne som kan bidra til samfunnet sitt. SOS-barnebyer styrker familier, noe som igjen skaper sterke og stabile lokalsamfunn som står sterkere rustet. 

– Alle land som har underskrevet FNs Barnekonvensjon og som derfor er forpliktet til å jobbe for barns rettigheter og beskyttelse, må nå og i framtiden øke sin innsats overfor familiene for å ta barns situasjon på alvor. Og vi oppfordrer norske myndigheter til å ta hensyn til sårbare barn og familiers situasjon i sin utviklingspolitikk, og jobbe for at myndigheter i land som er rammet av finanskrisen skal prioritere barns behov, sier Grønnern.

De fem største utfordringene for familier verden over

Grunnlaget til SOS-barnebyers familierapport er undersøkelser gjort hos 87 medlemsland. Funnene i undersøkelsen beskriver fem forhold som truer familier i disse landene. Rapporten gir et solid grunnlag for å bidra med mer bærekraftig hjelp til familier og deres barn.

 SOS-barnebyers Familierapport – oppsummering 

For mer informasjon
SOS-barnebyer v/informasjonssjef Synne Rønning
Mobil 91 79 14 11 eller epost synne@sos-barnebyer.no
www.sos-barnebyer.no

SOS-barnebyer er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider for å gi barn et trygt hjem. Vi støtter familier slik at de kan skape et godt oppvekstmiljø for barna sine, og gir barn som trenger en ny familie, et nytt hjem i en SOS-barneby. Vi sørger for utdanning og helsetilbud, enten gjennom egne programmer eller i samarbeid med ansvarsfulle partnere. Målet er at barna skal bli selvstendige voksne og en ressurs for samfunnet sitt. SOS-barnebyer har over 60 års erfaring innen barneomsorg og arbeider uavhengig av nasjonalitet, kultur og religion i 133 land over hele verden.  

Tags:

Om oss

Vårt arbeid Hvert år opplever mange barn å miste foreldrene sine. I SOS-barnebyer får forldreløse og forsømte barn en ny familie og et nytt hjem. Her får barna bearbeide sin vanskelige fortid og lærer å tro på seg selv og andre. Stabil og langsiktig omsorg er det sentrale i SOS-barnebyers arbeid. I en barneby får barna en fast omsorgsperson, som regel en SOS-mor, og søsken som erstatter den biologiske familien de har mistet eller aldri har hatt. SOS-barnebyer gir utdanningsmuligheter til hvert enkelt barn, slik at de som voksne skal klare seg selv. Dette er nøkkelen til en bedre fremtid både for barna og landet de bor i. SOS-barnebyer er en politisk og religiøst nøytral organisasjon, som gir langsiktig hjelp til foreldreløse og forsømte barn - uavhengig av nasjonalitet, kultur og religion. Organisasjonen ble grunnlagt i 1949 av østerrikeren Hermann Gmeiner, som ønsket å hjelpe barn som hadde mistet foreldrene sine under 2. verdenskrig. Mer enn barnebyerI tillegg til å gi foreldreløse og forsømte barn et nytt hjem, arbeider SOS-barnebyer også for å forebygge foreldreløshet. Tiltak i barnebyens nærmiljø gir barneledede og andre vanskeligstilte familier muligheten til å hjelpe seg selv til en bedre og mer stabil tilværelse. Dette hindrer splittelse av familier, og sikrer en bedre livssituasjon for barna. Gratis familierådgiving, medisinsk hjelp, yrkesopplæring og aidsforebyggende tiltak er eksempler på organisasjonens utvidede virksomhet. Denne virksomheten finner sted i SOS-barnebyers barnehager, skoler, yrkesopplæringssentre, sosialsentre, medisinske sentre og nødhjelpsprogrammer - prosjekter SOS-barnebyer bygger og driver i tillegg til barnebyene. Slik bedres de sosiale forholdene for SOS-barna og barna og familiene i barnebyens nærmiljø. Gjennom SOS-barnebyers utvidede virksomhet, bidrar organisasjonen til en tryggere fremtid for enda flere barn.