SOS-barnebyer hjelper barna på Haiti

SOS-barnebyer er svært bekymret for barna i de rammede områdene på Haiti, og i tillegg til ordinære nødhjelpstiltak, etableres midlertidige nødhjelpsleire for å beskytte barn som er alene.

Barn som er alene i katastrofesituasjoner er spesielt utsatt for overgrep. De trenger øyeblikkelig beskyttelse og midlertidige beskyttelsesleire blir opprettet. Sikkerhetstiltak for utsatte familier med barn blir også prioritert. I samarbeid med SOS-barnebyer på Den Dominikanske Republikk, SOS-organisasjoner i Sentral- og Latin-Amerika og andre internasjonale hjelpeorganisasjoner, forberedes nå nødhjelpsforsyninger som mat, medisiner, rent drikkevann, klær og midlertidig husly. Psykologisk hjelp vil også bli iverksatt for utsatte familier og deres barn gjennom våre familieprogram. Barn først – Målet er å sørge for sikkerhet til flest mulig barn, og deretter gjenforene så mange barn som mulig med foreldre og familier. Av erfaring vet vi at svært mange barn mister sine familier og sitt nettverk under naturkatastrofer, og SOS-barnebyer vil ta et langsiktig ansvar for disse barna, sier generalsekretær i SOS-barnebyer, Svein Grønnern. Dette arbeidet gjøres i samarbeid med det Internasjonale Røde Kors. Lokalt tilstede SOS-barnebyer på Haiti er en lokal organisasjon med lang erfaring fra katastrofearbeid som følge av flere orkaner. Vi er etablert både i Port-au-Prince og i Cap Haïtien lenger nord i landet. Nasjonalkontoret i hovedstaden er ødelagt. Alle ansatte er i god behold, men leter etter sine egne familier. Vi har ennå ingen opplysninger om hvordan det står til med barna og de ansatte i SOS-barnebyen i hovedstaden, og nasjonaldirektør Myriam Rodriguez på Den Dominikanske Republikk vil reise til Haiti i dag på grunn av dette. SOS-barnebyer har også søkt Utenriksdepartementet om 15 millioner kroner i støtte til barna på Haiti. Fakta om SOS-barnebyer på Haiti SOS-barnebyer Haiti ble grunnlagt i 1979. Vi hjelper mange tusen barn og deres familier på Haiti, fordelt på følgende program:  2 SOS-barnebyer og ungdomshus (for 600 barn og ungdommer)  2 SOS-skoler og 2 SOS-yrkesopplæringssentre (for 1800 elever)  4 SOS-familieprogrammer (for mer enn 2500 barn og deres familier) Ca 1000 norske SOS-faddere støtter SOS-barnebyers program på Haiti. For å hjelpe barna på Haiti kan man benytte følgende kontonummer: 8380 08 73730.

Tags:

Om oss

Vårt arbeid Hvert år opplever mange barn å miste foreldrene sine. I SOS-barnebyer får forldreløse og forsømte barn en ny familie og et nytt hjem. Her får barna bearbeide sin vanskelige fortid og lærer å tro på seg selv og andre. Stabil og langsiktig omsorg er det sentrale i SOS-barnebyers arbeid. I en barneby får barna en fast omsorgsperson, som regel en SOS-mor, og søsken som erstatter den biologiske familien de har mistet eller aldri har hatt. SOS-barnebyer gir utdanningsmuligheter til hvert enkelt barn, slik at de som voksne skal klare seg selv. Dette er nøkkelen til en bedre fremtid både for barna og landet de bor i. SOS-barnebyer er en politisk og religiøst nøytral organisasjon, som gir langsiktig hjelp til foreldreløse og forsømte barn - uavhengig av nasjonalitet, kultur og religion. Organisasjonen ble grunnlagt i 1949 av østerrikeren Hermann Gmeiner, som ønsket å hjelpe barn som hadde mistet foreldrene sine under 2. verdenskrig. Mer enn barnebyerI tillegg til å gi foreldreløse og forsømte barn et nytt hjem, arbeider SOS-barnebyer også for å forebygge foreldreløshet. Tiltak i barnebyens nærmiljø gir barneledede og andre vanskeligstilte familier muligheten til å hjelpe seg selv til en bedre og mer stabil tilværelse. Dette hindrer splittelse av familier, og sikrer en bedre livssituasjon for barna. Gratis familierådgiving, medisinsk hjelp, yrkesopplæring og aidsforebyggende tiltak er eksempler på organisasjonens utvidede virksomhet. Denne virksomheten finner sted i SOS-barnebyers barnehager, skoler, yrkesopplæringssentre, sosialsentre, medisinske sentre og nødhjelpsprogrammer - prosjekter SOS-barnebyer bygger og driver i tillegg til barnebyene. Slik bedres de sosiale forholdene for SOS-barna og barna og familiene i barnebyens nærmiljø. Gjennom SOS-barnebyers utvidede virksomhet, bidrar organisasjonen til en tryggere fremtid for enda flere barn.

Multimedia

Multimedia