SOS-barnebyer takker det norske folk: Over 9 millioner til barna på Haiti

Gjennom nye faddere og enkeltdonasjoner har SOS-barnebyer Norge fått tilsagn på over 9 millioner kroner, til både nødhjelpsinnsats og langsiktig arbeid for barn på Haiti. SOS-barnebyer har vært på Haiti siden 1979. Givergleden hos det norske folk etter jordskjelvkatastrofen gjør det mulig gjør det mulig å hjelpe flere barn.

SOS-barnebyer vil ta et langsiktig ansvar for mange av de barna som har blitt foreldreløse som følge av katastrofen. Hjelper flere barn – Givergleden vi opplever hos det norske folk i disse dager gjør det mulig for oss å gi langsiktig omsorg til flere barn, sier generalsekretær i SOS-barnebyer Norge, Svein Grønnern. I tillegg til dagens program som består av to SOS-barnebyer, to skoler og fire familieprogram, vil både nødhjelpsprogram og flere langsiktige program bli startet. SOS-barneby – base for nødhjelp SOS-barnebyer er godt etablert i Latin-Amerika. SOS-Haiti er en lokal organisasjon med lang erfaring fra katastrofearbeid. I samarbeid med SOS-organisasjoner fra Den dominikanske republikk, Costa Rica og Peru har de startet nødhjelpssendinger til Haiti. Barnebyen i Santo, 15 kilometer utenfor Port-au-Prince, vil bli brukt som base for nødhjelpen, som blant annet vil bestå av mat, medisiner, rent drikkevann, klær og midlertidig husly for barn og familier som har mistet sine hjem i jordskjelvet. Barn uten familie viktigste målgruppe De viktigste målgruppene for SOS-barenbyers arbeid i katastrofer er barn som er kommet bort fra sine foreldre og enslige mødre med barn. Fremgangsmåten er å samle barna og gi dem beskyttelse i egnede lokaler, og starte arbeidet med å gjenforene dem med sin familie. Hvis gjenforening er umulig, vil SOS-barnebyer ta et langsiktig ansvar for å gi barna et trygt hjem ved å bygge en eller flere barnebyer. Blant de 500 barnebyene på verdensbasis er svært mange blitt etablert fordi SOS-barnebyer etter katastrofer og krig tar ansvar for barn som er alene. Haiti-jordskjelvet er et slikt eksempel. Samarbeid med UNICEF SOS-barnebyers arbeid på Haiti er anerkjent, og flere internasjonale organisasjoner, blant annet UNICEF, har de siste dagene tatt kontakt for å samarbeide om å gi omsorg til barn. Fakta om SOS-barnebyer på Haiti SOS-barnebyer Haiti ble grunnlagt i 1979. Haiti er et av verdens fattigste land, og har flere ganger blitt rammet av naturkatastrofer. Vi hjelper mange tusen barn og deres familier på Haiti, fordelt på følgende program: 2 SOS-barnebyer og ungdomshus (for 600 barn og ungdommer) 2 SOS-skoler og SOS-yrkesopplæringssentre (for 1800 elever) 4 SOS-familieprogrammer (for mer enn 2500 barn og deres familier) Norske faddere: Ca 1000 norske SOS-faddere støtter SOS-barnebyers program på Haiti. For å hjelpe barna på Haiti kan man bli Haiti-fadder på www.sos-barnebyer.no eller benytte kontonummer 8380 08 73730.

Tags:

Om oss

Vårt arbeid Hvert år opplever mange barn å miste foreldrene sine. I SOS-barnebyer får forldreløse og forsømte barn en ny familie og et nytt hjem. Her får barna bearbeide sin vanskelige fortid og lærer å tro på seg selv og andre. Stabil og langsiktig omsorg er det sentrale i SOS-barnebyers arbeid. I en barneby får barna en fast omsorgsperson, som regel en SOS-mor, og søsken som erstatter den biologiske familien de har mistet eller aldri har hatt. SOS-barnebyer gir utdanningsmuligheter til hvert enkelt barn, slik at de som voksne skal klare seg selv. Dette er nøkkelen til en bedre fremtid både for barna og landet de bor i. SOS-barnebyer er en politisk og religiøst nøytral organisasjon, som gir langsiktig hjelp til foreldreløse og forsømte barn - uavhengig av nasjonalitet, kultur og religion. Organisasjonen ble grunnlagt i 1949 av østerrikeren Hermann Gmeiner, som ønsket å hjelpe barn som hadde mistet foreldrene sine under 2. verdenskrig. Mer enn barnebyerI tillegg til å gi foreldreløse og forsømte barn et nytt hjem, arbeider SOS-barnebyer også for å forebygge foreldreløshet. Tiltak i barnebyens nærmiljø gir barneledede og andre vanskeligstilte familier muligheten til å hjelpe seg selv til en bedre og mer stabil tilværelse. Dette hindrer splittelse av familier, og sikrer en bedre livssituasjon for barna. Gratis familierådgiving, medisinsk hjelp, yrkesopplæring og aidsforebyggende tiltak er eksempler på organisasjonens utvidede virksomhet. Denne virksomheten finner sted i SOS-barnebyers barnehager, skoler, yrkesopplæringssentre, sosialsentre, medisinske sentre og nødhjelpsprogrammer - prosjekter SOS-barnebyer bygger og driver i tillegg til barnebyene. Slik bedres de sosiale forholdene for SOS-barna og barna og familiene i barnebyens nærmiljø. Gjennom SOS-barnebyers utvidede virksomhet, bidrar organisasjonen til en tryggere fremtid for enda flere barn.

Multimedia

Multimedia