Trosser finanskrisen, gir mer

​Dystre spådommer om nedgang i folks giverglede som følge av finanskrisen preget begynnelsen av 2009. For SOS-barnebyer viser årsresultatet den sterkeste inntektsøkningen på ni år.

Resultatet for 2009 viser 20 prosent økt støtte til SOS-barnebyer, den største inntektsøkningen noen gang sett bort fra TV-aksjonsåret 2000. 14 prosent av husholdningene i Norge støtter organisasjonens arbeid, og nettopp den private givergleden ansees å være nøkkelen til suksessen.

Europeisk tendens
Økt støtte til humanitære formål fra privatmarkedet er også en tendens i resten av Europa, til tross for finanskrise og høyere arbeidsledighet.

- Det er svært gledelig at vi opplever så sterk støtte nettopp i finanskriseåret 2009. Vi var spente på de økonomiske konsekvensene krisen kunne medført for programmene vi finansierer og for barna vi hjelper. Grunnet økte inntekter i Norge har vi i tillegg til å opprettholde egne forpliktelser, også bidratt til andre land som har hatt større utfordringer, sier generalsekretær i SOS-barnebyer, Svein Grønnern.

Tillit viktigste kapital
SOS-barnebyers årsresultat på 451 millioner kroner kommer hovedsakelig fra privatpersoner, og de nær 100.000 SOS-fadderne på landsbasis. I tillegg kommer støtte fra næringsliv og organisasjoner. Kun 3 % av inntektene er fra det offentlige.

- SOS-barnebyers viktigste kapital står ikke oppført i regnskapet – tillit og bred folkelig støtte. Folk i Norge er opptatt av familie og at barn trenger et trygt hjem, og det er dette SOS-barnebyer jobber for, sier Grønnern.

Næringslivsstøtte
I begynnelsen av året 2009 var det knyttet stor usikkerhet til hvordan finanskrisen ville ramme humanitære organisasjoner, og spesielt knyttet til støtte fra næringslivet. Svein Grønnern mener en viktig årsak til at næringslivet har fortsatt sin støtte til SOS-barnebyer er det konkrete i organisasjonens arbeid;

- Giverne kan se resultatet av bidraget sitt, og at de gir til noe som varer. Det er meningsfullt å gi barn et trygt hjem og en god oppvekst, og det er også den beste investering i fremtiden. Tendensen i Europa viser også at til tross for svakere inntjening i næringslivet opprettholder mange bedrifter sin humanitære støtte.

Se SOS-barnebyers årsberetning 2009

Bilde:
http://sos-fadderskap.sos-barnebyer.no/bilder/Patrick-Wittmanna.jpg
Foto: P. Wittmann

 

For mer informasjon
SOS-barnebyer v/informasjonssjef Synne Rønning mobil 91 79 14 11 eller e-post synne@sos-barnebyer.no

Et trygt hjem for alle barn
SOS-barnebyer er en internasjonal, humanitær organisasjon som har jobbet for å sikre barn gode oppvekstvilkår siden 1949. I 132 land har organisasjonen fokus på barn uten tilfredsstillende foreldreomsorg.

Stabil og langsiktig omsorg er det sentrale i SOS-barnebyers arbeid, og målet er at barna skal kunne utvikle seg og bli selvstendige voksne. Vi arbeider for å få gi hvert enkelt barn gode relasjoner, stabilitet og god omsorg i en familie. SOS-barnebyer arbeider uavhengig av nasjonalitet, kultur og religion.

Tags:

Om oss

Vårt arbeid Hvert år opplever mange barn å miste foreldrene sine. I SOS-barnebyer får forldreløse og forsømte barn en ny familie og et nytt hjem. Her får barna bearbeide sin vanskelige fortid og lærer å tro på seg selv og andre. Stabil og langsiktig omsorg er det sentrale i SOS-barnebyers arbeid. I en barneby får barna en fast omsorgsperson, som regel en SOS-mor, og søsken som erstatter den biologiske familien de har mistet eller aldri har hatt. SOS-barnebyer gir utdanningsmuligheter til hvert enkelt barn, slik at de som voksne skal klare seg selv. Dette er nøkkelen til en bedre fremtid både for barna og landet de bor i. SOS-barnebyer er en politisk og religiøst nøytral organisasjon, som gir langsiktig hjelp til foreldreløse og forsømte barn - uavhengig av nasjonalitet, kultur og religion. Organisasjonen ble grunnlagt i 1949 av østerrikeren Hermann Gmeiner, som ønsket å hjelpe barn som hadde mistet foreldrene sine under 2. verdenskrig. Mer enn barnebyerI tillegg til å gi foreldreløse og forsømte barn et nytt hjem, arbeider SOS-barnebyer også for å forebygge foreldreløshet. Tiltak i barnebyens nærmiljø gir barneledede og andre vanskeligstilte familier muligheten til å hjelpe seg selv til en bedre og mer stabil tilværelse. Dette hindrer splittelse av familier, og sikrer en bedre livssituasjon for barna. Gratis familierådgiving, medisinsk hjelp, yrkesopplæring og aidsforebyggende tiltak er eksempler på organisasjonens utvidede virksomhet. Denne virksomheten finner sted i SOS-barnebyers barnehager, skoler, yrkesopplæringssentre, sosialsentre, medisinske sentre og nødhjelpsprogrammer - prosjekter SOS-barnebyer bygger og driver i tillegg til barnebyene. Slik bedres de sosiale forholdene for SOS-barna og barna og familiene i barnebyens nærmiljø. Gjennom SOS-barnebyers utvidede virksomhet, bidrar organisasjonen til en tryggere fremtid for enda flere barn.