Vekst for SOS-barnebyer

2008 ble nok et rekordår for SOS-barnebyer. Resultatet på 377 millioner kommer hovedsakelig fra private givere, og støtten til organisasjonen fortsetter å øke til tross for finanskrisen. — Vi er svært takknemlige for at flere velger å bli SOS-faddere, og at det til tross for internasjonale økonomiske utfordringer fortsatt er økt giverglede i Norge. Det frivillige engasjementet øker og givergleden i næringsliv og organisasjoner holder stand. Sammen med våre faddere, givere og andre støttespillere gir vi stadig flere barn et trygt hjem, sier generalsekretær i SOS-barnebyer Svein Grønnern. Organisasjonens inntekter, som økte fra 365 mill i 2007 til 377 mill i 2008, kommer hovedsakelig fra privatpersoner og de mer enn 92 000 SOS-fadderne på landsbasis. Det er også fadderne som står for det meste av inntektsveksten så langt i 2009. Svein Grønnern understreker betydningen dette har for organisasjonens arbeid. - Støtten fra våre faddere sikrer barn over hele verden en trygg oppvekst, utdanning og mulighet til å skape seg en bedre fremtid. At giverne kan se resultater av bidraget sitt og at de gir til noe som varer, er trolig også en viktig årsak til veksten i våre inntekter. Ny barneby i Bergen I 2008 kunne åtte SOS-barnebyer og ni andre SOS-program åpne som følge av inntekter fra SOS-barnebyer Norge, blant annet den første norske barnebyen i Bergen. Samlet får over 1,2 millioner barn og deres familier hjelp gjennom organisasjonens arbeid. Et stadig viktigere område i arbeidet er hjelp til selvhjelp for utsatte familier i barnebyenes lokalmiljø. Et trygt hjem i 60 år I 2009 markerer SOS-barnebyer 60 års internasjonal erfaring innen barneomsorg. Arbeidet for å gi barn et trygt hjem startet i Østerrike etter andre verdenskrig og drives nå i 132 land. I Norge markeres 60-årsjubileet med den offisielle åpningen av SOS-barnebyen i Bergen i september. Utfyllende årsrapport finnes på www.sos-barnebyer.no For mer informasjon kontakt SOS-barnebyer v/informasjonssjef Synne Rønning mobil 91 79 14 11 eller e-post synne@sos-barnebyer.no

Tags:

Om oss

Vårt arbeid Hvert år opplever mange barn å miste foreldrene sine. I SOS-barnebyer får forldreløse og forsømte barn en ny familie og et nytt hjem. Her får barna bearbeide sin vanskelige fortid og lærer å tro på seg selv og andre. Stabil og langsiktig omsorg er det sentrale i SOS-barnebyers arbeid. I en barneby får barna en fast omsorgsperson, som regel en SOS-mor, og søsken som erstatter den biologiske familien de har mistet eller aldri har hatt. SOS-barnebyer gir utdanningsmuligheter til hvert enkelt barn, slik at de som voksne skal klare seg selv. Dette er nøkkelen til en bedre fremtid både for barna og landet de bor i. SOS-barnebyer er en politisk og religiøst nøytral organisasjon, som gir langsiktig hjelp til foreldreløse og forsømte barn - uavhengig av nasjonalitet, kultur og religion. Organisasjonen ble grunnlagt i 1949 av østerrikeren Hermann Gmeiner, som ønsket å hjelpe barn som hadde mistet foreldrene sine under 2. verdenskrig. Mer enn barnebyerI tillegg til å gi foreldreløse og forsømte barn et nytt hjem, arbeider SOS-barnebyer også for å forebygge foreldreløshet. Tiltak i barnebyens nærmiljø gir barneledede og andre vanskeligstilte familier muligheten til å hjelpe seg selv til en bedre og mer stabil tilværelse. Dette hindrer splittelse av familier, og sikrer en bedre livssituasjon for barna. Gratis familierådgiving, medisinsk hjelp, yrkesopplæring og aidsforebyggende tiltak er eksempler på organisasjonens utvidede virksomhet. Denne virksomheten finner sted i SOS-barnebyers barnehager, skoler, yrkesopplæringssentre, sosialsentre, medisinske sentre og nødhjelpsprogrammer - prosjekter SOS-barnebyer bygger og driver i tillegg til barnebyene. Slik bedres de sosiale forholdene for SOS-barna og barna og familiene i barnebyens nærmiljø. Gjennom SOS-barnebyers utvidede virksomhet, bidrar organisasjonen til en tryggere fremtid for enda flere barn.