Argo Securities AS ansetter Guttorm Egge som Analysesjef Kreditt

Guttorm Egge er ansatt som Analysesjef Kreditt i Argo Securities AS. Egge kommer fra tilsvarende stilling i Nordea Markets, og regnes som en av Norges fremste kredittanalytikere, spesielt innen bank/finans og kraft.

Vi er meget tilfreds med ansettelsen av Guttorm, og ansettelsen vil gi oss et faglig løft i vår løpende virksomhet både mot profesjonelle investorer i fremmedkapital papirer og utstedere av disse, sier Stein-Are Jensen, Leder Fremmedkapital i Argo Securities AS.

- Med trekløveret Kim Evjenth, Elisabeth Holvik og Guttorm Egge har Argo Securities fått på plass et svært faglig kompetent team innen aksjestrategi, makro og kredittanalyse. Vi er overbevist om at dette vil gjøre oss til en attraktiv samtalepartner og rådgiver for våre kunder. Ansettelsen av Egge er et skritt i retning mot å etablere oss blant de ledende aktørene i det norske markedet for finansielle tjenester, sier Mark Carey, adm. direktør i Argo Securities AS.Om oss

SpareBank 1 Gruppen AS er eid av SpareBank 1 Nord-Norge (19,5%), SpareBank 1 Midt-Norge (19,5%), SpareBank 1 SR-Bank (19,5%), Samarbeidende Sparebanker AS (19,5%), Sparebanken Hedmark (12%) og Landsorganisasjonen/fagforbund tilknyttet LO (10%). SpareBank 1 Gruppen AS eier 100 % av aksjene i SpareBank 1 Livsforsikring, SpareBank 1 Skadeforsikring AS, Bank 1 Oslo, ODIN Forvaltning AS, SpareBank 1 Medlemskort AS, samt 90 % av Actor Fordringsforvaltning AS, 19,9 % av SpareBank 1 Bilplan AS i Trondheim og First Securities ASA (24,5 %). SpareBank 1 Gruppen AS er sammen med SpareBank 1-bankene deltaker i SpareBank 1 Utvikling DA, som har som formål å gjennomføre felles aktiviteter som ikke er finansieringsvirksomhet. Herunder er SpareBank 1 Utvikling DA ansvarlig for nettstedet www.sparebank1.no.

Dokumenter og linker