Vi merker rentenedgangen: Nå svulmer lommeboka

Omsider gir rentekuttene utslag i folks lommebok. På få måneder har andelen som merker at rentenedgangen har en positiv økonomisk effekt blitt tidoblet. Det viser en landsomfattende undersøkelse fra SpareBank 1 Gruppen.

40,1 prosent svarer at de har fått bedre privatøkonomi som følge av de siste renteendringene. Tilsvarende tall fra desember 2008 er 3,9 prosent.

- Langt flere enn før sier at de har merkbart mer penger igjen etter at rentene er betalt. Det er først nå de virkelig kjenner virkningen av rentenedgangen, sier Magne Gundersen, forbrukerøkonom i SpareBank 1 Gruppen.


- Mye bedre råd
Siden høsten 2008 er vanlig boliglånsrente bortimot halvert. De årlige renteutgiftene for et vanlig boliglån på 1,5 millioner kroner er redusert med rundt 50.000 kroner. Det gir ca 3.000 kroner mer å rutte med hver måned, etter skatt.

- Vi har knapt noen gang sett en så rask bedring av privatøkonomien til folk flest. Når vi på kort tid har fått mye bedre råd, er dette en gyllen mulighet til å spare, enten i bank og fond eller ved nedbetaling av lån. Det har aldri vært lettere å starte sparing enn akkurat nå, sier Gundersen.

Undersøkelsen bekrefter at mange ønsker å legge penger til side akkurat nå. 4 av 10 vil spare rentepengene, like mange vil bruke pengene til nedbetaling av lån mens 2 av 10 vil bruke hele eller deler av rentebesparelsen på forbruk.


Mer robust
Mange kjente i fjor at rentene begynte å bli ubehagelig høye og nærmet seg smertegrensen. Nå viser SpareBank 1-undersøkelsen at bare et fåtall, 6,7 prosent at de tåler ingen eller inntil 1 prosentpoengs renteøkning. Hele 73,2 prosent svarer at de nå tåler en renteøkning på inntil 3 prosentpoeng eller mer.

- Privatøkonomien er blitt merkbart bedre og mer robust. Men det er viktig nå å ikke venne seg til et lavt rentenivå. Renta skal opp igjen på sikt og da blir renteregningen høyere, sier forbrukerøkonom Magne Gundersen.


Oslo, 6. mai 2009

Kontaktperson:
Magne Gundersen, Forbrukerøkonom, SpareBank 1 Gruppen
E-post: magne.gundersen@sparebank1.no / Mobil: 911 11 555

Foto kan hentes på: http://pressesenter.sparebank1.no/


Om undersøkelsen
Den elektroniske spørreundersøkelsen er gjennomført av Visendi i uke 17-18, 2009 med et landsrepresentativt utvalg på 1013 respondenter.

Om oss

SpareBank 1 Gruppen AS er eid av SpareBank 1 Nord-Norge (19,5%), SpareBank 1 Midt-Norge (19,5%), SpareBank 1 SR-Bank (19,5%), Samarbeidende Sparebanker AS (19,5%), Sparebanken Hedmark (12%) og Landsorganisasjonen/fagforbund tilknyttet LO (10%). SpareBank 1 Gruppen AS eier 100 % av aksjene i SpareBank 1 Livsforsikring, SpareBank 1 Skadeforsikring AS, Bank 1 Oslo, ODIN Forvaltning AS, SpareBank 1 Medlemskort AS, samt 90 % av Actor Fordringsforvaltning AS, 19,9 % av SpareBank 1 Bilplan AS i Trondheim og First Securities ASA (24,5 %). SpareBank 1 Gruppen AS er sammen med SpareBank 1-bankene deltaker i SpareBank 1 Utvikling DA, som har som formål å gjennomføre felles aktiviteter som ikke er finansieringsvirksomhet. Herunder er SpareBank 1 Utvikling DA ansvarlig for nettstedet www.sparebank1.no.

Dokumenter og linker