Av med skinnhua – på med piggsko!

Nordnorsk næringsliv må levere i verdensklasse for at vi skal få mest mulig verdiskaping og velferd av ressursene i nord. Agenda Nord-Norge skal bli arenaen for samarbeid og samhandling i nord.

- Noen ganger ser vi tendenser til at den berømmelige skinnhua ødelegger utsikten. I stedet for å kjekle internt og bedrive kretsmesterskap, må vi rette blikket til det nivået vi skal befinne oss på. I verdensklasse, sier initiativtakerne.

Det er NHO i Nord-Norge, LO i Nord-Norge og SpareBank 1 Nord-Norge som står bak initiativet. I dag la Trond Skotvold (NHO), Rita Lekang (LO) Jan-Frode Janson (SNN) fram planene.

10.-11. november
Agenda Nord-Norge arrangeres i Tromsø 10.- 11. november i 2014. Håpet er å samle hele landsdelen på tvers av partipolitikk, næringer og geografi. Mer enn 400 personer fra bedrifter, tillitsvalgte, politikk og akademia blir invitert.

- I år er temaet "Nord-Norge i verdensklasse". Vår økonomi er konkurranseutsatt og mye av det vi produserer eksporteres. Vi opererer mer og mer i en global økonomi. Derfor må lista legges på verdensklassenivå, sier initiativtakerne.

Erna kommer
Statsminister Erna Solberg har takket ja til å komme. Det har også LO-leder Gerd Kristiansen og NHO-direktør Kristin Skogen Lund. Det blir en rekke internasjonale, nasjonale og nordnorske foredrag. Felles for dem alle blir: Hva må til for å lykkes i nord?

Alle deltakerne blir på forhånd utfordret til å bringe inn en personlig ambisjon om hva de vil bidra med det neste året for landsdelen. I tillegg har initiativtakerne håp om å få utformet en nordnorsk "felleserklæring": Hva vil vi som landsdel bidra med for at vi skal lykkes?

1.000 milliarder
På en pressekonferanse i dag ble det presentert deler av et mulighetsstudium, som skal offentliggjøres i november. Menon anslår at det samlede investeringspotensial i nord kan nå 1.000 mrd. kroner de neste 15 årene.

- Næringslivet står overfor uante muligheter som vil doble investeringene i landsdelen. Med slike muligheter blir det attraktivt for investorer regionalt, nasjonalt og internasjonalt, sier Leo Grünfeld i Menon.

Tromsø, 13.06.2014

Kontaktpersoner
Jan-Frode Janson, konsernsjef SpareBank 1 Nord-Norge, mobil 909 75 183
Trond Skotvold, regiondirektør NHO Troms, mobil 918 84 035
Rita Lekang, distriktssekretær LO Nordland, mobil 915 47 929
Geir Håvard Hanssen, kommunikasjonssjef SpareBank 1 Nord-Norge, mobil 950 52 001

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.