Avholdt ordinær generalforsamling

Representantskapet i SpareBank 1 Nord-Norge har på representantskapsmøtet 26.03.19 gjort følgende vedtak:

Det fremlagte Årsregnskap og Årsberetning for 2019 for morbanken og konsernet fastsettes som morbankens og konsernets regnskap for 2019.

Kontantutbytte på bankens egenkapitalbevis for 2019 fastsettes til kr 4,00 per egenkapitalbevis, totalt 401.592.064,00 kroner, med den forutsetning at utdeling av utbytte er innenfor gjeldende regelverk både på tidspunkt for vedtak i representantskapet, og på tidspunkt for utbetaling.

Utbytte utbetales til de egenkapitalbeviseiere som er registrerte eiere per 26.03.20. Bankens egenkapitalbevis noteres ex utbytte 27.03.20. Utbetalingsdato er satt til 16.04.20.

Banken avsetter 831.117.159,76 kroner til utjevningsfondet.

Banken avsetter 462.654.838,50 kroner i utbytte til bankens samfunnseide kapital.

Banken avsetter 961.629.086,49 kroner til Sparebankens fond.

 

Eierandelsbrøk eksklusive utbytte for 2019 er uendret og er per 01.01.2020 beregnet til 46,36 %.

 

Kontaktpersoner i SpareBank 1 Nord-Norge:

Konsernsjef Liv B. Ulriksen; mob + 47 957 31 130

Finansdirektør Bengt Olsen; mob +47 975 89 560

Denne informasjonen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner