Banksamarbeid på Helgeland – Konkurransetilsynet har klarert gjennomføring av transaksjonen

Report this content

Det vises til børsmelding 18. mars 2020 om at SpareBank 1 Nord-Norge og Helgeland Sparebank etablerer et strategisk og fremtidsrettet samarbeid. SpareBank 1 Nord-Norge blir en langsiktig eier i Helgeland Sparebank med 19,99 % av egenkapitalbevisene. Helgeland Sparebank kjøper i den sammenheng SpareBank 1 Nord-Norges bankvirksomhet knyttet til filialene på Helgeland. Samtidig trer Helgeland Sparebank inn i SpareBank 1-alliansen ved å bli en del av SamSpar. Konkurransetilsynet har den 19. juni 2020 klarert gjennomføring av transaksjonen.