Bengt Olsen blir ny CFO i SpareBank 1 Nord-Norge

Report this content

Olsen kommer fra stillingen som økonomi- og finansdirektør og viseadministrerende direktør i DIPS AS, og har tidligere blant annet vært økonomisjef i Nordlandsbanken. Han er utdannet siviløkonom, og har en master i internasjonal økonomi.

– Jeg er både stolt og ydmyk over den tilliten som konsernsjef Jan-Frode Janson og styret i SpareBank 1 Nord-Norge har gitt meg. Selv om jeg har hatt en veldig spennende jobb i DIPS, var dette en for god mulighet til at jeg kunne la den passere, sier Olsen.

Erfaring fra styret i SpareBank 1 Nord-Norge

48-åringen har jobbet i DIPS siden 2004. Han har der vært en av hovedarkitektene bak det som har ført DIPS fra å være en liten bedrift med 30 ansatte og 15 prosent markedsandel, til dagens 280 ansatte og 85 prosent markedsandel i sin bransje. Samtidig har Olsen vært en del av styret i SpareBank 1 Nord-Norge siden 2016.

– Gjennom styrevervet har jeg fått inngående kjennskap til SpareBank 1 Nord-Norges virksomhet. Det har gitt meg sterk motivasjon for jobben som CFO. Både fordi jeg virkelig kan assosiere meg med visjon, verdier og måten selskapet er drevet, men også fordi jeg tror jeg kan bidra til ytterligere utvikling, sier Olsen

Fornøyd sjef

Konsernsjef Jan-Frode Janson er svært fornøyd med å få Olsen som en del av konsernledelsen:

 Jeg har vel sjelden vært så sikker på at jeg har funnet riktig mann. I styret har Bengt Olsen demonstrert sin kompetanse på området han nå skal lede. Dessuten sikrer ansettelsen kontinuitet samtidig som vi får inn helt nye impulser. Begge deler er særdeles viktig når konsernet skal ta nye steg. Jeg har store forventninger til Bengt og til hans bidrag til utvikling av SpareBank 1 Nord-Norge, sier Janson.

Olsen tiltrer i første kvartal 2019, og overtar etter Rolf Eigil Bygdnes som går av med pensjon.

Kontaktpersoner: 

  • Konsernsjef Jan-Frode Janson, telefon: 909 75 183
  • Kommunikasjonssjef Stein Vidar Loftås: telefon: 951 26 576

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker