Disse fikk samfunnsutbytte i 2016

Vårens søknadsrunde til SNN-fondet har startet og i år er beløpet oppe i 100 millioner kroner.

Over 80 kunstgressbaner, 50 tråkkemaskiner og 116 ulike korpsaktiviteter i hele Nord-Norge har fått ta del i utbytte fra SNN-fondet til SpareBank 1 Nord-Norge siden 2008. Mer enn 700 millioner kroner er delt ut til nær 3.000 små og store prosjekter i landsdelen de siste ti årene.

– Slik bidrar vi til å bygge Nord-Norge. Det nordnorske samfunnet er vår største eier, og eier i dag 54 prosent av konsernet. Når vi deler ut utbytte får derfor samfunnet sin andel, sier kommunikasjonssjef Stein Vidar Loftås.

Ny søknadsrunde

Bare i 2016 fikk 432 ulike prosjekter del av bankens overskudd. Det ble gitt støtte til alt fra gapahuker og lekeplasser til skatepark og rulleskiløype, og totalt ble det delt ut 60,1 millioner kroner i samfunnsutbytte fra SNN-fondet.

– Vi prioriterer støtte til prosjekter som er spesielt rettet mot barn og ungdom innenfor kultur, idrett og kunnskap. Vi bidrar med inntil 50 prosent av prosjektets totale kostnad, forteller Loftås.

Vårens søknadsrunde har søknadsfrist 1. april på snnsamfunn.no.

Økning i 2017

I 2017 skal mer enn 100 millioner kroner deles ut i samfunnsutbytte. Det er fjorårets resultat som avgjør størrelsen på samfunnsutbyttet, og det beregnes på samme måte som for øvrige investorer.

– Å levere avkastning på topp internasjonalt nivå er et av SpareBank 1 Nord-Norges strategiske mål. Når vi lykkes med dette tiltrekker vi oss investorer, og vi får god tilgang til pengemarkedet. Det er avgjørende for å kunne utvikle banken videre, men det gir seg også direkte utslag  i landsdelen. Høy avkastning betyr nemlig økt utbytte til gode formål. Vi har nå satt i gang et prosjekt for å finne ut hvordan samfunnsutbyttet i enda sterkere grad kan bidra til å bygge og utvikle Nord-Norge. Her skal vi søke innspill både fra både kunder og samfunnsaktører, sier Loftås.

Kontaktperson:

Kommunikasjonsjef Stein Vidar Loftås - mobil 951 26 576

Se oversikt over alle som fikk støtte i vedlegget.

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.