Disse skal veilede ambassadørene

Mentorene til Agenda Nord-Norges ambassadørprogram er klare. 13 kjente personligheter fra næringsliv, akademia og politikk skal veilede de unge nordnorske ambassadørene det neste året.

Tidligere i høst ble 13 nordnorske talenter tatt opp på Agenda Nord-Norges ambassadørprogram. Ambassadørene skal det neste året gjennom et omfattende utviklingsprogram hvor de skal bli bedre kjent med næringsliv og samfunnsliv i Nord-Norge, og besøke nasjonale og internasjonale beslutningsinstitusjoner.

- Interessen for Ambassadørprogrammet har vært enorm. 112 søkte om å få delta på programmet og 13 fantastiske kandidater ble valgt ut til å delta. De er allerede godt i gang med å lære mer om Nord-Norge, sier daglig leder Roger Ingebrigtsen i Agenda Nord-Norge.

Som en del av ambassadørprogrammet får de unge talentene oppnevnt en mentor som skal inspirere og veilede de gjennom hele ambassadørprogrammet. Agenda Nord-Norge har fått hjelp fra Bedriftskompetanse til både utvelgelsen av mentorer og til å koble mentorene med den enkelte ambassadør. 

Skal lære av hverandre

- For å koble rett mentor til ambassadørene har vi sett på personlige egenskaper, ferdigheter og geografi. For å øke læringen ønsker vi å koble personer som har et sterkt engasjement for Nord-Norge, men ulik bakgrunn. Tanken er at også mentorer skal få tilført ny kunnskap og kompetanse fra sin ambassadør. De skal lære av hverandre, sier Ingebrigtsen.

K
onsernsjef Jan-Frode Janson i SpareBank 1 Nord-Norge, er en av mentorene i ambassadørprogrammet. Han mener det er viktig at det er gjensidighet mellom mentor og ambassadør.

- I utvelgelsen av mentorer har man forsøkt å finne kombinasjoner der man kan utvikle hverandre og lære av hverandre. Det er viktig. Jeg har kun møtt «min» ambassadør en gang, men jeg har forstått at han er en kjent person innenfor et område jeg ikke kan så mye om, nemlig jazz. Jeg håper han kan lære meg om musikk og kultur, og at jeg kan være en god sparringspartner i forhold til næringsliv, kulturnæring og bygging av nettverk – både innenfor landsdelen og nasjonalt. Dette blir veldig spennende og jeg gleder meg masse, sier Janson.

Kontaktpersoner:
Kommunikasjonssjef Geir Håvard Hanssen, mobil 950 52 001


Her er lista over ambassadører og mentorer: 
 

 • Ambassadør: Håkon William Skog Erlandsen, Mo i Rana,  prosjektkonsulent i Event Helgeland og frilansmusiker.

  Mentor: Jan-Frode Janson, Tromsø, konsernsjef i SpareBank 1 Nord-Norge.

 • Ambassadør: Kristian Einem Solaas, Evenes/Harstad, prosjektleder Kunnskapsparken Nord.

  Mentor: Anne Husebekk, Tromsø, Rektor ved UIT – Norges Arktiske Universitet.   

 • Ambassadør: Marius Hansen, Lavangen/Gøteborg, viseadministrerende direktør i Scandinavian AirAmbulance.

  Mentor: Arvid Jensen, Hammerfest, partner og seniorrådgiver i Bedriftskompetanse.

 • Ambassadør: Lars Theodor Kintel, Tysfjord, gründer av Kintel AS.

  Mentor: Ørjan Olsvik, Tromsø, Professor i medisinsk biologi ved UIT – Norges Arktiske Universitet.

 • Ambassadør: Siri Beate Arntzen, Moskenes/Tromsø, student i samfunnssikkerhet og miljø og Kunnskapsrådgiver i Norsk olje og gass.

  Mentor: Hans-Kristian Amundsen, Oslo, Sekretariatsleder i Stortinget.

 • Ambassadør: Petter Bjørkli, Hammerfest, VP Operations Norway, Havator Group.

  Mentor: Sigbjørn Aanes, Melbu/Oslo, statssekretær for statsminister Erna Solberg.

 • Ambassadør: Silje Ingebrigtsen, Alta, prosjektleder hos Alta Kraftlag.

  Mentor: Gerd Kristiansen, Harstad/Oslo, LO-leder.

 • Ambassadør: Mia Constanse Figenschou Gylseth, Moskenes/Oslo, masterstudent ved Senter for Teknologi, innovasjon og kunnskap (UiO) og ansatt Anitas Sjømat AS.

  Mentor: Kristin Skogen Lund, Oslo, Leder i NHO

 • Ambassadør: Lars Tveiten, Tromsø, taktisk analytiker, Hurtigruten Pluss.

  Mentor: Morten Jakhelln, Bodø, gründer og næringslivsleder.

 • Ambassadør: Benedicte E. Langseth-Eide, Vadsø/Tromsø, stipendiat, Institutt for psykologi, UiT – Norges arktiske universitet.

  Mentor: Eirik Pedersen, Bodø, administrerende direktør for Kunnskapsparken i Bodø.

 • Ambassadør: Silje-Charina Skog, Sørreisa, leder NTL Skatt nord.

  Mentor: Grete Kristoffersen, Bodø, næringssjef i Bodø kommune.

 • Ambassadør: Lisa Friborg, Balsfjord, enhetsleder helse og barnevern, Balsfjord kommune.

  Mentor: Sonja Djønne, Helgeland, daglig leder i IT-partner Helgeland.

 • Ambassadør: Tom Steffensen, Vågan/Bodø, seniorrådgiver i Kunnskapsparken Bodø.

  Mentor: Bjørn Tore Markussen, Oslo, ‎Executive Vice President & Global Business Development Director i Det Norske Veritas GL Energy.

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.