Eksport skaper vekst i nord

En svak krone og internasjonal vekst gir økt eksport fra Nord-Norge. Neste år vil nordnorsk eksport til utlandet vokse med 7 prosent. 

- Nordnorsk næringsliv er mer eksportrettet enn norsk næringsliv for øvrig. Mens norsk eksport til utlandet vokser med 4 prosent de to neste årene, vil nordnorsk eksport vokse med 7 prosent, sier konsernsjef Jan-Frode Janson i SpareBank 1 Nord-Norge.

Sjømat og kraftforedlende industri på topp
Det er de tradisjonelle eksportnæringene som i størst grad bidrar til veksten. I fjor eksporterte landsdelen varer og tjenester til utlandet for 49 milliarder kroner. Størst eksportverdi hadde norsk sjømat med 17 milliarder kroner, tett fulgt av kraftforedlende industri med 14 milliarder kroner. Bak disse fulgte reiseliv, mineraler og maritim/offshore med en eksportverdi på henholdsvis 3 milliarder kroner, 2,5 milliarder kroner og 1,5 milliarder kroner i 2013.

Med økt etterspørsel internasjonalt øker behovet for investeringer i eksportnæringene i nord.

- Nord-Norge eksporterer nær en tredjedel av den verdiskapingen som produseres i landsdelen. Med økt internasjonal etterspørsel vil det bli behov for å øke produksjonskapasiteten. Dette vil slå ut i investeringer innenfor eksportrettet virksomhet de neste årene, sier Janson.

Økt sysselsetting i eksportnæringene
De fire største eksportnæringene i landsdelen sysselsetter i dag 23 prosent av de ansatte innenfor privat sektor. Det forventes også en positiv sysselsettingseffekt når den internasjonale etterspørselen etter nordnorske varer og tjenester øker.

- Vi forventer en sysselsettingsvekst på 2 prosent i landsdelen i 2014 til 2016. Det meste av denne veksten vil komme innenfor eksportrettet virksomhet, sier Janson.

Nordnorsk merkevarebygging
Nå oppfordrer konsernsjefen nordnorsk næringsliv til å gå sammen og styrke merkevarebyggingen rundt nordnorske varer og tjenester som eksporteres til utlandet.

- Skal nordnorske bedrifter konkurrere i et globalt marked må vi bygge nordnorske merkevarer i verdensklasse. Dette vil bidra til å trygge den veksten vi ser innenfor eksportnæringene også i fremtiden, sier Janson.

Tromsø, 04.11.2014

Kontaktpersoner
Konsernsjef Jan-Frode Janson, mobil 909 75 183
Kommunikasjonssjef Geir Håvard Hanssen, mobil 950 52 001

Abonner

Dokumenter og linker