Ekstremt høy eksportvekst i Nord-Norge

Konjunkturbarometeret for Nord-Norge bekrefter at det økonomiske styrkeforholdet mellom sør og nord er endret.

Særlig eksportveksten ligger langt over utviklingen i resten av landet. I tillegg er arbeidsledigheten i nord rekordlav. Fram mot 2025 er det planlagt investeringer for 635 milliarder kroner i Nord-Norge.

– Vekstmuligheter i nord har aldri vært større. Både nasjonale og internasjonale aktører har rettet blikket nordover, sier konsernsjef Jan-Frode Janson.

Vekst over tid

Tirsdag presenterer Janson konjunkturbarometeret for over 400 beslutningstakere i Alta. Den årlige veksten i landsdelen har vært ett prosentpoeng høyere enn i resten av landet fra 2008-2013. De siste årene er dette bildet forsterket.

– Dette bekrefter at Nord-Norge er en nasjonal vekstmotor. Bildet av landsdelen som er en subsidiert utkant kan vi legge bort for godt, sier Janson.

Sjømateksporten i Nord-Norge har økt med over 25 prosent siden fjoråret. Reiselivet har sterk vekst i antall overnattinger og arktiske nisjebedrifter gjør det godt internasjonalt.

Stort potensiale

Utsiktene for årene fremover er fortsatt vekst i landsdelen. Samtidig peker Janson på noen utfordringer.

– Befolkningsgrunnlaget synker i nord og vi blir stadig eldre. Skal vi snu trenden må vi i næringslivet prestere bedre og skape attraktive arbeidsplasser, kommunene må bli bedre på tilrettelegging og fylkene må løfte seg på utdanningsfronten. Skal vi lykkes må vi ikke bare se mulighetene, men også evne å gripe dem, sier Janson.

Pressebilder av konsernsjef Jan-Frode Janson kan lastes ned fra Flickr.

Kontaktpersoner: 

  • Konsernsjef Jan-Frode Janson, telefon 909 75 183
  • Kommunikasjonssjef Stein Vidar Loftås, telefon 951 26 576

Hele konjunkturbarometeret for Nord-Norge legges ut kl. 08.30 på kbnn.no.

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner