Endret eierskap i BN Bank ASA og SpareBank 1 Næringskreditt AS

Report this content

SpareBank 1-bankene har inngått en avtale om endret eiermodell i BN Bank ASA, herunder også fordeling av B-aksjene i SpareBank 1 Næringskreditt AS, ved at enkelte av dagens eiere endrer sitt eierskap samtidig som SpareBank 1 Østlandet kommer inn som ny eier.

Etter gjennomføring av transaksjonene vil BN Bank ASA ha følgende eierfordeling:

  • SpareBank 1 SMN: 35,02 %
  • SpareBank 1 SR-Bank: 35,02 %
  • SpareBank 1 Nord-Norge: 9,99 %
  • SpareBank 1 Østlandet: 9,99 %
  • SpareBank 1 BV: 5,00 %
  • SpareBank 1 Østfold Akershus: 2,52 %
  • SpareBank 1 Telemark: 2,46 %

B-aksjene i SpareBank 1 Næringskreditt vil ha tilsvarende eierfordeling.

BN Bank ASA og SpareBank 1 Næringskreditt er i transaksjonene verdsatt til henholdsvis NOK 4,1 mrd. og NOK 2,1 mrd, noe som tilsvarer en Pris/Bok pr. 31. desember 2018 på henholdsvis 1,1 og 1,0.

I forbindelse med transaksjonene selger SpareBank 1 Nord-Norge 1.907.117 aksjer i BN Bank ASA og 969.296 B-aksjer i SpareBank 1 Næringskreditt AS, noe som gir banken en eierandel i både BN Bank ASA og B-aksjene i SpareBank 1 Næringskreditt på 9,99 % etter transaksjonene. I sum tilsvarer dette at SpareBank 1 Nord-Norge selger aksjer for totalt 682,1 MNOK.

Basert på bankens regnskapstall pr. 31. desember 2018 vil transaksjonen samlet medføre en økt ren kjernekapitaldekning på Ianslagsvis 0,8 – 1,0 prosent.

Transaksjonen er blant annet betinget av myndighetsgodkjennelser.

SpareBank 1 Markets AS har vært finansiell rådgiver og Advokatfirmaet BAHR AS har vært juridisk rådgiver i forbindelse med transaksjonen.

Kontaktpersoner:

Rolf Eigil Bygdnes, CFO, telefon 905 19 774

Abonner

Dokumenter og linker