Endringer i rapportert kapitaldekning for 3. kvartal 2019

SpareBank1 Nord-Norge rapporterte per 3. kvartal 2019 følgende tall for konsernets kapitaldekning:

  • Ren kjernekapitaldekning: 15,9%
  • Kjernekapitaldekning: 17,3%
  • Totalkapitaldekning: 19,0%
  • Uvektet kjernekapitaldekning: 7,9%

Som følge av nedsalget i BN Bank fra 23,5% til 9,99% i 2. kvartal 2019, endret banken fra og med 3. kvartal 2019 kapitaldekningsmessig behandling av BN Bank. Dette innebar at BN Bank ikke lenger ble konsolidert i kapitaldekningsrapporteringen, men ble vurdert som en egenkapitalposisjon. Finanstilsynet har gjort banken oppmerksom på at de legger til grunn en annen fortolkning av de faktiske forhold og kapitaldekningsreglene enn SpareBank 1 Nord-Norge. SpareBank1 Nord-Norge er ikke enig i Finanstilsynets vurderinger, men har likevel besluttet å konsolidere BN Bank i kapitaldekningsrapporteringen.

Korrigerte tall for konsernets kapitaldekning per 3. kvartal 2019 er:

  • Ren kjernekapitaldekning: 15,5% (-0,4 %)
  • Kjernekapitaldekning: 16,9% (-0,4 %)
  • Totalkapitaldekning: 18,6% (-0,4 %)
  • Uvektet kjernekapitaldekning: 7,7% (-0,2 %)

SpareBank 1 Nord-Norge sin kapitalsituasjon er, også etter ovennevnte korrigeringer, fortsatt svært god.

Kontaktpersoner:

CFO Bengt Olsen, tlf. 975 89 560

CRO Liv Bortne Ulriksen, tlf. 957 31 130

Denne informasjonen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner

Dokumenter og linker